8,4

Op basis van 36 reviews36 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Organisatie

Kwaliteit 2023

Benieuwd naar de kwaliteit van zorg en dienstverlening door Driestroom? Laat je door ons meenemen in de manier waarop we 'Leefbaarheid in de wijk' in 2023 in praktijk brachten. Ook laten we zien hoe wij nieuwe dingen opzetten, hoe wij pionieren. Kijk met ons mee naar welke mooie zorg en dienstverlening dit oplevert!

Raad van bestuur aan het woord & vogelvlucht

Driestroom in de maatschappij

Wij vinden het belangrijk dat de mensen die ondersteuning krijgen van Driestroom mee kunnen doen in de maatschappij. Wij denken dat dat bijdraagt aan het alledaags geluk van mensen. Daarom hebben we in onze nieuwe strategie (2023-2025) ook het thema leefbaarheid in de wijk opgenomen. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en veel mensen in wijken hebben zorg en ondersteuning nodig. Wij denken dat we daar samen met de mensen uit de wijk en andere organisaties oplossingen voor kunnen bedenken.

Driestroom vindt dit al lang heel belangrijk en heeft al veel plekken midden in de wijk. We willen graag ook hier in voorop lopen en nieuwe dingen bedenken. We hebben ook veel medewerkers en zorgondernemers die dit ook willen. We hebben een aantal voorbeelden in beeld gebracht om te laten zien wat we al doen, maar ook dat het soms heel moeilijk is.

Terugblik doelen 2022

In het kwaliteitsrapport van 2021 hebben we een paar doelen opgeschreven. In het kwaliteitsbericht 2022 hebben we in een paar video’s al laten zien hoe we met deze doelen bezig waren. We vertellen hoe het er eind 2023 uitzag.

Ervaringsonderzoek

In 2022 zijn we gestart met een nieuwe vorm van het ervaringsonderzoek. De eerste verandering zit al in de naam. Op verzoek van de cliëntenraad is het woord cliënt weggelaten.

Daarnaast hebben we het onderzoek gesplitst. Wonen en ambulant worden in de even jaar gevraagd. En in de oneven jaren worden werk en dagbesteding gevraagd om het ervaringsonderzoek in te vullen. Ook op inhoud is het onderzoek aangepast, het onderzoek sluit nu aan bij het Alledaags Gelukmodel.

Medewerkers

Als je het hebt over kwaliteit dan gaat het eigenlijk ook altijd over medewerkers. Zij zijn de basis van de zorg en ondersteuning die geboden wordt. Hier kan je lezen wat we in 2023 hebben gedaan om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. En daarmee zorgen voor goede kwaliteit van ondersteuning.

Doelen 2024

We hebben in dit kwaliteitsbeeld laten zien welke ontwikkelingen er binnen Driestroom zijn en waar we het afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. Die ontwikkeling gaat door in 2024, daarom hebben we ook voor dit jaar een paar doelen waar we aan gaan werken.

  • Er zijn 3 nieuwe plekken in de regio Arnhem/Nijmegen waar we in de buurt samenwerken om mensen uit de buurt te kunnen helpen.
  • Meer mensen doen mee aan het ervaringsonderzoek.
  • Op de werklocaties wordt methodisch gewerkt volgens het model Betekenisvol werk.

Interne reflectie

Externe visitatie

Jaarverslag 2023