8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Kwaliteit 2023

Terugblik doelen 2022

In het kwaliteitsrapport van 2021 hebben we een paar doelen opgeschreven. In het kwaliteitsbericht 2022 hebben we in een paar video’s al laten zien hoe we met deze doelen bezig waren. Hieronder vertellen we hoe het er eind 2023 uitzag.

We leren begeleiders in 2022 en 2023 om nog beter met het Alledaags gelukmodel te werken

De uitgangspunten van het Alledaags gelukmodel zijn duidelijker geworden. Om passende ondersteuning te bieden, zijn een goede houding, kennis en vaardigheden nodig. Het methodisch werken helpt de medewerkers om dit om te zetten naar praktische ondersteuning op de werkvloer. Deze aanpak helpt ook om aan anderen te laten zien wat de medewerker doet.

Het methodisch werken is aangepast aan verschillende doelgroepen. Er zijn verschillende leertrajecten gemaakt om medewerkers op te leiden. Om het model succesvol toe te passen, zijn er trainingen ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat dit wordt toegepast in de praktijk, bevatten de trainingen tools waarmee medewerkers direct aan de slag kunnen. Ook zijn er werkvormen ontwikkeld om het gesprek tussen medewerkers te bevorderen en de juiste houding te ontwikkelen.

We hebben voor vanuit het Alledaags Gelukmodel een methode ontwikkeld voor werk, namelijk betekenisvol werk. Hoe kan je werk bijdragen tot meer alledaags geluk?

We doen al veel met het Alledaags Gelukmodel, maar we willen ook nog nieuwe stappen maken. We scholen alle medewerkers en oefenen met de nieuwe werkwijzen. Hiermee richten we ons op het ondersteunen bij een betekenisvol leven en het hebben van relaties. We zoeken de verdieping met modules over: werken aan gezonde sociale rollen en ondersteunen bij het hebben van een ervaringsrijk leven. In 2024/2025 kijken we of in de ondersteuningsplannen al voldoende methodisch wordt gewerkt met het Alledaags Gelukmodel.

Verbeteren van de (lokale) cliëntmedezeggenschap

Afgelopen jaar is er op diverse manieren gewerkt aan de kwaliteit van de cliëntmedezeggenschap maar ook aan het nog beter bereiken van de mensen die Driestroom ondersteunt. Zo is het aantal lokale raden uitgebreid; op bijna alle plekken waar daar behoefte aan is, is nu een lokale raad.

Op centraal niveau hebben de Centrale Cliëntenraad en kolomraden hard gewerkt aan het contact met de achterban. Er zijn twee achterbanbijeenkomsten georganiseerd waar steeds meer mensen kwamen. De kolomraden zijn ook ‘in contact’ tijdens bezoeken aan hun achterban. Zowel lokale raden als kolomraden maken gebruik van 3stroom.nu. Zo kunnen de raden beter contact hebben met de achterban.

achterbanbijeenkomstdriestroom.jpeg

Bij de lokale raden is gesproken over de rechten die cliëntenraden hebben (WMCZ 2018). Om dit uit te leggen is een filmpje en een boekje gemaakt. De leden van de cliëntenraden beter weten wat er van hen wordt verwacht. Zij kunnen nu beter adviezen geven en ideeën vertellen aan de teamleider. Zo werden er bijvoorbeeld adviezen gegeven over begrotingen, leefregels, sollicitatieprocedures of bewonersvakanties.

Natuurlijk zien we ook nog ontwikkelkansen. We gaan de structuur van de centrale cliëntenraad en kolomraden aanpassen. Met de nieuwe structuur kunnen we, op overstijgend niveau, de medezeggenschap nog toegankelijker maken voor mensen van de locaties. Dit jaar zetten we ons ook in om iedereen te informeren over medezeggenschap, hiervoor gaan we 3stroom.nu nog meer gebruiken. Kortom, genoeg kansen voor nog meer medezeggenschap en inzet van ervaringsdeskundigheid. 

In 2023 wordt één nieuw huis geopend

Dit doel hebben we behaald. In juli 2023 is LaVerna in Alverna open gegaan. Hier wonen 20 oudere mensen van Driestroom. Zij wonen hier samen met 70 bewoners van Luciver (ouderenzorg). Ook Marga woont hier nu, zij vertelde vorig jaar in het kwaliteitsbericht over haar verhuizing naar LaVerna.

In november 2023 is de Oude Weurtseweg in Nijmegen geopend. Hier wonen 26 mensen tussen de 20 en 70 jaar. Ze hebben een eigen studio en kunnen daarnaast ook naar een paar gezamenlijke woonkamers.

Begin 2024 konden de bewoners van Ellis (Nijmegen Noord) ook verhuizen. Hier wonen 25 mensen in hun eigen appartement. Ook is er 1 appartement waar een inloop is voor bewoners. Hier kunnen ze bijvoorbeeld samen eten. In het gebouw zijn ook 25 appartementen waar mensen zonder begeleiding van Driestroom wonen.

In 2024 gaan we starten met de verbouwing van Diepvoorde. De bewoners van Diepvoorde gaan tijdens de verbouwing op een andere plek in Wijchen wonen. Na de verbouwing gaan zij terug naar het nieuwe Diepvoorde.

Ook starten we in 2024 met het slopen en opnieuw bouwen van de Lange Vierhout. De dagbestedingsgroepen van de Lange Vierhout zijn tijdelijk verhuisd naar de Daniel. In het nieuwe gebouw van de Lange Vierhout komen de dagbestedingsgroepen. Ook gaan de bewoners van Nijevelt daar wonen. De bewoners van Nijevelt kunnen niet wachten op het nieuwe gebouw. Ze moeten het gebouw van Nijevelt al eerder uit. Daarom gaan zij eerst nog naar een andere plek.