8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Kwaliteit 2023

Raad van bestuur aan het woord

Benieuwd naar de kwaliteit van zorg en dienstverlening door Driestroom? Laat je door ons meenemen in de manier waarop we 'Leefbaarheid in de wijk' in 2023 in praktijk brachten. Ook laten we zien hoe wij nieuwe dingen opzetten, hoe wij pionieren. Kijk met ons mee naar welke mooie zorg en dienstverlening dit oplevert!

In 2023 zijn we gestart met onze nieuwe strategienota. Deze heeft de naam ‘Samen Stroomopwaarts’ gekregen. Samen, omdat Driestroom goed wil luisteren naar de mensen die we ondersteunen en wil samenwerken. Stroomopwaarts, omdat Driestroom dingen wil verbeteren. Ook als dat soms moeilijk is en tegen de stroom ingaat.

Leefbaarheid

Een van de onderwerpen uit deze strategienota is ‘Leefbaarheid in de wijk’. De leefbaarheid in wijken staat onder druk. De samenleving wordt ingewikkelder. De problemen en de zorgvragen van inwoners nemen toe. Zorg en ondersteuning vinden steeds meer plaats bij mensen thuis of in de wijk. Driestroom is al op veel plaatsen aanwezig in de wijk. Dit willen we de aankomende jaren verder ontwikkelen. Dit doen we samen met de mensen in de wijk. We sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven die er al zijn in de wijk. We vinden het belangrijk dat de mensen die wij ondersteunen mee kunnen doen in de maatschappij. We laten je in dit kwaliteitsbeeld een aantal voorbeelden zien van waar we dat al, samen met anderen, doen.

Pionieren

Om voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen in de zorg is het belangrijk om soms eigenzinnig te zijn. Eigenzinnig is niet voor niets een van de kernwaarden van Driestroom. Daarom hebben we bij Driestroom ook veel medewerkers en zorgondernemers die dingen doen die ze zelf belangrijk vinden. Nieuwe dingen opzetten omdat daardoor de kwaliteit beter wordt. En dat noemen we ook pionieren. Pionieren betekent als eerste iets moeilijks of onbekends doen zodat anderen het daarna ook kunnen doen. Als wij kansen zien om de ondersteuning aan mensen beter te maken dan willen wij die grijpen. Ook al voelt het soms dat we tegen de stroom ingaan. We geven niet op als we vinden dat iets anders moet. We blijven hierover in gesprek met onder andere financiers, samenwerkingspartners en met de landelijke politiek. Uiteindelijk kom je er vaak samen uit, we geloven dat we alleen samen verder komen. In dit kwaliteitsbeeld laten we ook voorbeelden zien van hoe dat pionieren eruit ziet.

Naast mooie dingen, zijn we ook geraakt. In de zomer van 2023 hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van onze collega bestuurder Hans van Gestel. Zijn overlijden is een groot gemis voor Driestroom. Hij was een warme en betrokken collega met oog voor kwaliteit. Met Hans in gedachten gaan we vol vertrouwen door met de richting die Driestroom heeft uitgezet.

Toekomst

We hebben nog heel veel plannen voor de aankomende jaren. Maar we zien ook uitdagingen. Het uitdragen en bewaken van de waarden van Driestroom is niet altijd makkelijk. De zorg en hulpverlening hebben het moeilijk. Dat betekent dat in de zorg het echte contact en de persoonlijke groei van mensen onder druk staat. Terwijl Driestroom juist staat voor die groei en onbeperkt meedoen van iedereen. Maar we hebben binnen Driestroom met ons Alledaags gelukmodel een mooie basis gelegd om vanuit daar verder te werken. We blijven groeien naar een nog betere – en niet per se grotere! - versie van onszelf.

Esther Nelissen
Lisette Tijs

Raad van bestuur Driestroom