8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Kwaliteit 2023

Ervaringsonderzoek

In 2022 zijn we gestart met een nieuwe vorm van het ervaringsonderzoek. De eerste verandering zit al in de naam. Op verzoek van de cliëntenraad is het woord cliënt weggelaten. Daarnaast hebben we het onderzoek gesplitst. Wonen en ambulant worden in de even jaren gevraagdom het ervaringsonderzoek in te vullen. En in de oneven jaren worden werk en dagbesteding gevraagd . Ook op inhoud is het onderzoek aangepast, het onderzoek sluit nu aan bij het Alledaags Gelukmodel.

In 2022 heeft Driestroom een kwaliteitsbericht gemaakt waarin de resultaten van het ervaringsonderzoek niet zijn opgenomen. Daarom kiezen we er nu voor om de resultaten van 2022 en 2023 te laten zien.

Respons

Respons is een moeilijk woord om uit te leggen hoeveel mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. Dat was in 2022 en in 2023 nog minder dan we graag willen.

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_051.jpg

Wonen

Dit onderzoek is gedaan bij alle woonlocaties van de stichting, alle woonlocaties bij de franchise (inclusief gezinshuizen), verpleeghuis ’t Poelsplein en Driekracht.

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_052.jpg
DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_053.jpg

De uitkomsten worden volgens de methode van Quality Qube geanalyseerd. Uit de antwoorden op de open vragen komen de volgende punten.

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_054.jpg

Werk en Dagbesteding

In dit onderzoek zijn alle werk- en dagbestedingslocaties van de stichting en de franchise meegenomen.

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_055.jpg

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_056.jpg

De uitkomsten worden volgens de methode van Quality Qube geanalyseerd. Uit de antwoorden op de open vragen komen de volgende punten. In totaal zijn er veel meer opmerkingen gemaakt over wat er goed gaat, dan over wat er niet goed gaat.

DS_JAARBEELD_2023_INFOGRAPHICS_057.jpg

Bespreken uitkomsten

Alle locaties waar meer dan 5 mensen het onderzoek hebben ingevuld krijgen een rapportage van de uitkomsten. Deze rapportage wordt besproken in de cliëntenraad en/of met alle mensen die ondersteuning krijgen. Deze bespreking wordt geleid door de coach cliëntmedezeggenschap. Er wordt gekeken of iedereen zich herkent in de uitkomsten. En er wordt gepraat over wat mensen fijn vinden en wat ze graag nog anders zien. Dit wordt ook weer met de begeleiders en teamleider besproken zodat zij de acties in hun teamjaarplan kunnen zetten.