8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Regie en (mede)zeggenschap

Klachten en complimenten

Zoals we willen dat onze appeltaarten smaken, zo willen we ook dat onze zorg, ondersteuning en begeleiding wordt ervaren. Vind je de appeltaart niet lekker? Of had je er andere verwachtingen bij? Dan geef je dit aan bij onze assistent-medewerkers. Daar kunnen zij veel van leren. Driestroom leert ook graag. We zien elke dag als een kans om onze zorg, ondersteuning en begeleiding te verbeteren. Dus horen we graag wat jij van ons vindt.

Klachten melden

Gaat iets niet zoals het moet of je het graag wil? Dat vinden we heel vervelend. Het beste kun je eerst praten met degene over wie de klacht gaat. Of met iemand die met jou naar een oplossing kan zoeken. Kom je er niet uit? Vraag familie, een (andere) begeleider of teamleider om hulp. Je kunt ook altijd bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht.

We hebben een folder met meer informatie over het melden van klachten. Daarnaast ook meer informatie over de klachtenregeling van Driestroom

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Of ben je niet tevreden over de oplossing? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris: Wieteke Kats (1e contactpersoon) van Quasir. De klachtenfunctionaris luistert goed naar jouw verhaal en onderzoekt de klacht. Samen met jou bedenkt ze een oplossing die voor iedereen werkt. De klachtenfunctionaris streeft ernaar om binnen één week een reactie op je klacht te geven. Jouw klacht wordt niet gedeeld met de begeleider/zorgverlener zonder jouw toestemming.

Je kunt je klacht doorgeven aan de klachtenfunctionaris via de mail.

Klachtencommissie

Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling, dan kun je je ook richten tot de externe onafhankelijke Klachtencommissie of de Geschillencommissie Zorg. De klachtenfunctionaris kan je meer informatie geven over hoe je hier een klacht kunt indienen. In deze commissies zitten mensen die niet bij Driestroom werken.

Opmerkingen en klachten vervoer

De Combinatie Linsen-van der Wielen vervoert jou en andere mensen van Driestroom. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis. We vinden het belangrijk daarvan op de hoogte te zijn zodat we het vervoer verder kunnen verbeteren. Je kunt een klacht indienen via het portaal. Als je inlogt zie je bovenaan een tabblad Klachten. Voer daar je klacht in. Als je dit lastig vindt, kun je de contactpersoon van de locatie vragen om de melding voor jou te doen. Als je vindt dat je klacht niet op de juiste wijze is afgehandeld of opgelost, geef dat dan door aan de contactpersoon van jouw locatie of stuur ons een berichtje. Meer informatie over vervoer bij Driestroom lees je in de Handleiding vervoer bij Driestroom.

Compliment, tip of suggestie?

Heb jij een compliment, tip of suggestie hoe we bepaalde zaken anders kunnen aanpakken? Stuur een berichtje naar ons.