8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Kind

Begeleiding en behandeling van jouw kind

Als je kind zich anders of langzamer ontwikkelt, kan dit invloed hebben op jullie gezinsleven. We kijken samen welke vorm van begeleiding of behandeling past bij de behoeften van jou en je kind.

Vormen van ondersteuning

We zijn er op verschillende manieren voor je kind, jou als ouder en jullie als gezin. We bieden begeleiding en behandeling in verschillende vormen. Thuis, op school of op een locatie van Driestroom.

Voor je kindBegeleiding en behandeling

Dagbehandeling (tot 5 jaar)

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Laat je kind gedrag zien dat moeilijk te begrijpen is? Soms vraagt het gedrag en de opvoeding van je kind extra aandacht. En de hulp op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is niet voldoende is. Dan kan dagbehandeling een volgende stap zijn.

Binnen onze kinderdagcentra bieden wij voorschoolse dagbehandeling aan. Op de groep werkt een team van specialisten samen met jullie aan de ontwikkeling van je kind. We kijken wat je kind nodig heeft om een goede overgang te maken naar onderwijs.

Dagbehandeling ernstig meervoudige beperking (tot en met 12 jaar)

Voor kinderen met medische problemen waarbij de ontwikkeling extra aandacht vraagt en voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking, hebben wij specifieke behandelgroepen. Een team van specialisten werkt met jullie samen om de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

Als je kind 4 jaar of ouder is, werken we samen met onderwijs. We kijken of het mogelijk is om een doorstroom naar onderwijs te maken of om onderwijs toe te voegen aan de dagbehandeling.

Psychologische behandeling

Heeft je kind hulp nodig om psychische klachten te verminderen? Of heeft je kind moeite met omgaan met de eigen beperking of stoornis? Het kan ook dat je kind ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt die het niet uit zichzelf kan verwerken.

Of misschien heb je daar als ouder ondersteuning bij nodig?

Wij bieden psychologische behandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme. En we zijn er voor jou als ouder.

Logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie en sensorische integratie

De logopedist helpt je kind op het gebied van eten, drinken spraak, taal, stem en gehoor en op alle voorwaarden die jouw kind nodig heeft voor een optimale communicatie. Ook helpt een logopedist jullie bij het opzetten van een ondersteunend communicatiesysteem zodat je kind zich kan leren uitdrukken.

Een kinderfysiotherapeut richt zich op het herstellen, behouden en optimaliseren van de motorische ontwikkeling van je kind. Waar nodig werkt de kinderfysiotherapeut samen met een ergotherapeut die mee kan denken op het vlak van de fijnmotorische ontwikkeling en hulpmiddelen.

De logopedist en kinderfysiotherapeut kunnen ook samen kijken naar de verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische integratie) en wat jouw kind daarin van jou en de omgeving nodig heeft, zodat je kind optimaal kan groeien en ontwikkelen.

Hulp bij eet- en drinkproblemen

Als eten en drinken niet iets vanzelfsprekends is, heeft dit impact op je kind en jullie gezin. Eten wordt dan iets waar jullie tegenop zien. Lopen jullie hierin vast? Dan kan ons eetadviesteam jullie helpen.

Hulp bij zindelijkheid

Bij kinderen met een verstandelijke beperking of autisme komen zindelijkheidsproblemen vaker dan gemiddeld voor. Het plas- en poepteam kan instappen als de zindelijkheidsontwikkeling niet vanzelf gaat of je kind problemen bij het plassen en poepen blijft houden. Een gespecialiseerde kinderbekkentherapeut, gedragswetenschapper en gezinsbegeleider werken met jullie samen aan het verminderen en opheffen van de klachten.

Gedragstherapie voor kinderen

Als je kind niet spontaan tot leren komt of gedragsproblemen heeft (vanwege een ontwikkelingsachterstand of er sprake is van autisme) dan kan gedragstherapie voor kinderen helpen.

Speltherapie

Merk je dat je kind met zichzelf in de knoop zit? Heeft je kind ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt? Als je merkt dat de ontwikkeling van je kind met autisme, een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking in de knel komt, kan speltherapie helpen om belemmeringen op te heffen.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. 

Bewegingstherapie om te leren omgaan met gevoelens

Als je kind zich somber, angstig, gespannen of overbelast voelt, dan kan psychomotore therapie helpen. We kijken naar de klachten die het lichaam aangeeft. Denk aan lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Psychomotore therapie bieden we aan vanaf 7 jaar.

Voor jullie gezinBegeleiding en behandeling thuis

Gezinsbegeleiding

Als de ontwikkeling van je kind anders verloopt, dan kan de opvoeding soms extra vragen. Begeleiding thuis in de opvoeding kan jullie helpen. We ondersteunen je in het versterken van je opvoedingsvaardigheden en leren hoe je de ontwikkeling van je kind kunt stimuleren. Als dit nodig is geven we je inzicht in de belevingswereld van je kind.

Zo versterken we de eigen kracht van jullie gezin.

Gezinsbehandeling

Vraagt de opvoeding van je kind veel van jou als ouder of van het gezin? Als je kind emotie-regulatie problemen heeft (denk aan woede uitbarstingen, ontroostbaar zijn en angsten) of als je kind moeite heeft met slapen, eten of drinken, kan dit veel spanningen geven binnen het gezin. Zeker als je kind autisme of een ontwikkelingsachterstand heeft. Dan kan het moeilijk zijn om je kind te begrijpen en te helpen in de ontwikkeling. Gezinsbehandeling thuis biedt dan een oplossing.

We richten ons op jou, je kind én jullie sociale netwerk. We zetten in op het vergroten van de zelfstandigheid en vaardigheden van je kind. We versterken jullie opvoedvaardigheden en vergroten je kennis.

Voor je kindBegeleiding en behandeling binnen onderwijs

Behandeling met onderwijs (4-5 jaar)

Als je kind zich langzamer of anders ontwikkelt en de overstap van de peuterspeelzaal of een behandelgroep naar school is nog te groot, dan kan de behandel-onderwijsgroep je kind extra hulp geven. Hier komen onderwijs en behandeling samen.

In deze groep besteden we aandacht aan het starten met onderwijs en het trainen van vaardigheden.

Begeleiding en verzorging in de klas

Soms heeft je kind vanuit zijn of haar beperking extra hulp nodig om mee te kunnen komen in de klas.

Dit kan zijn voor (medische) verzorging, of omdat je kind extra aandacht vraagt qua gedrag of bij het begrijpen van de instructies en het schoolse ritme.

Dit kan met behulp van Zorg Binnen Onderwijs (ZBO)

Logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie op school

Als uit onderzoek duidelijk is geworden dat je kind paramedische behandeling nodig heeft, dan kan de logopedist, kinderfysiotherapeut of ergotherapeut je kind op school behandelen.

Zij helpen je kind vrijer en zelfstandiger te laten bewegen en de kansen van je kind te vergroten.

Naschoolse dagbehandeling

Heeft jouw schoolgaande kind door de beperking meer aandacht nodig? Dan kan hij of zij buiten school hulp krijgen bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden.

We bieden gespecialiseerde orthopedagogische behandeling en begeleiding voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun gezinnen met opvoedingsvragen of ontwikkelingsproblemen.

Binnen een ontwikkelingsstimulerende omgeving begeleiden we de kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, oplossingsvaardigheden, reflectiemogelijkheden en zelfredzaamheid.

Gedragstherapie in de klas

Als je kind niet spontaan tot leren komt of gedragsproblemen heeft (vanwege een ontwikkelingsachterstand of er sprake is van autisme) dan kan behandeling helpen. Behandeling waarbij we je kind stapsgewijs nieuwe vaardigheden aanleren op school. Daarnaast geven we jou als ouder (en de omgeving) praktische handvatten om met het (probleem)gedrag van je kind om te gaan.

Voor oudersAdvies en training

Training voor ouders van jonge kinderen met autisme

Wil je meer inzicht krijgen in de belevingswereld van je kind met autisme? Dan is de training ‘AutismeBelevingsCircuit’ (ABCircuit) iets voor je. Tijdens deze training krijg je inzicht in het autistisch denken van je kind. Ook geven we je tools om bij de gedachtewereld van je kind aan te sluiten.

Contact- en communicatiecursus voor ouders van kinderen (tot 7 jaar)

Wanneer je kind een met spraak- of taalachterstand heeft, dan kan contact of de communicatie met je kind uitdagend zijn.

In de Hanen Oudercursus maak je kennis met de basisvoorwaarden voor contact en communicatie. Ook leer je hoe je de taal- en spraakontwikkeling van je kind kunt stimuleren.

Voor je kindWonen

Wonen in een gezinshuis

Als je kind door complexe problematiek of als gevolg van beschadigende ervaringen tijdelijk of langdurig intensieve en professionele hulp nodig heeft, kan een plek in een Driestroom(gezins)huis een uitkomst bieden.