8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Vrienden van Driestroom

Stichting Vrienden van Driestroom zet zich in voor het alledaags geluk van de mensen die we ondersteunen. Of het nu gaat om activiteiten, speeltoestellen, extra hulpmiddelen, een uitstapje of grotere projecten. Het zijn allemaal voorbeelden waar Vrienden van Driestroom graag haar financiële steun aan wil geven, omdat dit niet uit reguliere budgetten betaald kan worden. De steun van Vrienden van Driestroom is dan ook onmisbaar.

Mooie projecten

Dankzij de steun van Vrienden van Driestroom zijn al vele mooie projecten gerealiseerd. Maar we kunnen nog veel meer doen om het alledaags geluk van de mensen die we ondersteunen te vergroten en daar hebben we u bij nodig. Word daarom Vriend van Driestroom en draag samen met ons iedereen een warm hart toe.

Gerealiseerde projecten

De afgelopen jaren zijn er dankzij de steun van Vrienden van Driestroom verschillende projecten gerealiseerd.

Iedereen kan Vriend worden

Iedereen kan Vriend van Driestroom worden; ouders, verwanten, medewerkers, samenwerkingspartners, bedrijven of belangstellenden. Iedereen die zich verbonden voelt met onze doelgroep nodigen we van harte uit om Vriend van Driestroom te worden. Als u Vriend van Driestroom wordt, vragen we u om een vrijwillige bijdrage te doen. Dit kan eenmalig, maandelijks of jaarlijks en welk bedrag u doneert, bepaalt u zelf. Meer informatie hierover volgt na uw aanmelding.

Doordat het werk van Vrienden van Driestroom is ondergebracht in een aparte stichting, kunnen wij u garanderen dat uw bijdrage niet aan andere uitgaven besteed wordt.

U kunt ook een donatie doen: Rekeningnummer Vrienden Van NL 61 RABO 0329 9337 87 t.a.v. Vrienden Van

ANBI

De stichting Vrienden van Driestroom is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
  • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.