8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Duurzaamheidsbeleid

De mensen die we ondersteunen bij Driestroom staan midden in de maatschappij. Ze zijn betrokken bij wat er in hun omgeving gebeurt en willen en kunnen daar invloed op uitoefenen. Met de ondersteuning van onze bevlogen medewerkers dragen zij hun steentje bij.

De maatschappij staat steeds meer stil bij duurzaam- en milieubewust leven vanuit het gedachtegoed van de circulaire economie. Driestroom vindt het belangrijk iedereen hierbij te ondersteunen. Om hier richting aan te geven is een beleid opgesteld. Het geeft de doelen weer waar we als organisatie aan gaan werken om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2, energie te besparen en met een duurzame bril te kijken naar onze werkwijzen en onze omgeving.

We zien dit beleid als startpunt om diverse acties uit te zetten. De nadruk ligt op bewust omgaan met energie en afval, duurzaam inkopen, vervoer en vastgoed. Ook verdere bewustwording en meedenken waar winst te behalen is, staat op de voorgrond. Daarbij zoeken wij ook de prikkelende reflectie van partners om samen scherp te krijgen of we de juiste dingen doen die voor ons haalbaar en betaalbaar zijn.

Wij hopen de komende jaren een goed resultaat neer te kunnen zetten met zichtbare verschillen in onze werkwijze.