8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Terug naar verhalen

Al 12 jaar fluitend naar haar werk

Patty de Fockert werkt als ambulant begeleider voor het team Zorg Binnen Onderwijs (ZBO) van Driestroom bij het Lichtenbeek, speciaal onderwijs, in Arnhem. Waar voor haar onderwijscollega’s de focus ligt op leren en ontwikkelen, ligt voor Patty de focus op zorgen en begeleiden. “Ik bied de kinderen handreikingen voor de toekomst, zodat ze verder komen en minder zorg nodig hebben. En dat kan al zoiets simpels zijn als netjes eten of zelf je veters strikken.”

Lichtenbeek biedt speciaal onderwijs aan kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Ze bieden elke leerling passend onderwijs en ondersteuning. Patty biedt 7 kinderen individuele begeleiding gedurende de dag. “Een van de leerlingen praat bijvoorbeeld moeilijk. Met behulp van pictogrammen communiceren we met elkaar. Om voor hem duidelijk te maken wat zijn programma voor de dag is, leg ik op zijn tafel de verschillende pictogrammen neer. Zo weet hij precies waar hij aan toe is. Ik houd continue in de gaten of de pictogrammen nog kloppen met het programma. Soms als de juffrouw zegt dat ze iets gaan doen, roept hij ineens heel hard ‘nee’, dan weet ik dat ik aan de bak moet, de pictogrammen kloppen niet meer”, vertelt Patty lachend.

Driestroom biedt mij kansen om mij te ontwikkelen.
Patty de FockertAmbulant begeleider ZBO

Fluitend naar haar werk

Het is de echtheid van de kinderen waardoor Patty elke dag fluitend naar haar werk toe gaat, inmiddels ook al bijna 12 jaar. “Het is zo fijn om je werkdag te beginnen met een heerlijke knuffel van één van de leerlingen. Zij leren ons ook om anders over dingen na te denken. Een leerling heeft moeite met onzekerheid en onduidelijkheid. Daar reageert hij heftig op. Negatieve en ontkennende woorden zijn voor hem uit den boze. Hoe zeg je dat hij iets niet mag zonder ontkennend of negatief te zijn? Pfoe, dat is best wel een uitdaging hoor”, geeft Patty als voorbeeld.

Als ambulant begeleider binnen ZBO let je op de details en begeleid je de kinderen met een zorgvraag één op één in de klas. “Zo zie ik als een kind worstelt met eten. Het lukt niet om die vork vast te pakken en naar zijn mond te brengen. Met een bedroefd gezicht zegt hij ook dat het niet lukt. Dan ben ik er om hem te helpen. Ik vraag waarmee ik kan helpen of ik laat het merken. Soms is het leggen van mijn hand op de zijne ook al voldoende.”

Verbonden met Driestroom

Patty werkt niet op een locatie van Driestroom. Hoe verbonden ben je met een organisatie waar je bijna nooit bent? “Heel verbonden! Ik voel mij echt een Driestromer. Driestroom biedt mij kansen om mij te ontwikkelen. In mijn werk bewaak ik de afspraken van Driestroom. Als ambulant begeleider van Driestroom kan ik net dat beetje extra bieden binnen het Lichtenbeek want achter mij staat nog een heel netwerk van professionals.”

Net als Patty kansen pakken om verder te ontwikkelen?

Meer weten over het werken bij Driestroom?Onze recruiters vertellen je graag meer