8,4

Op basis van 36 reviews36 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Terug naar verhalen

Wat doet een logopedist bij Driestroom? Nathalie vertelt

Nathalie Vermeulen werkt bij Kindcentrum Luna in Elst als logopedist. “Als een kind net bij ons is, is vaak één van de eerste vragen van de ouders of ik denk dat het kind kan gaan praten. Ik weet niet wanneer en óf een kind gaat praten. Wat ik belangrijk vind, is dat het kind leert communiceren, dat is vaak mijn eerste doel.”

Verschillende methodes toepassen

Veel kinderen met een ontwikkelachterstand en/of een stoornis in het autisme spectrum (ASS) hebben problemen met communicatie. Ze weten niet hoe ze taal kunnen inzetten om te communiceren. Nathalie heeft verschillende manieren om hiermee aan de slag te gaan. “Alle kinderen zijn anders. Bij ASS horen wel bepaalde gedragingen, maar verder pas ik mijn methodes echt aan het kind aan", vertelt Nathalie. Ze vervolgt: “Sommige kinderen kunnen niet wijzen om aan te geven dat ze iets willen. Het kan zijn dat ze een pictogram pakken en het aan mij geven. Dan maken we oogcontact, een belangrijk element in communicatie. Ik gebruik spelmateriaal waarin een kind geïnteresseerd is, bijvoorbeeld de knikkerbaan. Als een kind eraan toe is, houd ik de knikker net zo lang vast totdat het kind mij aankijkt, dan laat ik de knikker los. Op die manier leert het kind dat ze met mij contact moeten hebben om iets van mij gedaan te krijgen”.

Het is heel dankbaar om de ouders verder te helpen
Nathalie Vermeulen

Verschillende communicatiestrategieën

Een bekend programma dat Driestroom gebruikt is het Hanen Ouderprogramma. Nathalie traint ouders in het gebruik de strategieën die bij dit programma horen én ze heeft zelfs het boek ‘Meer dan woorden’, horende bij het programma, uit het Engels vertaald naar het Nederlands. Tijdens een aantal bijeenkomsten en met een aantal huisbezoeken leert Nathalie de ouders verschillende communicatiestrategieën. “Bijvoorbeeld de d.a.n.s strategie, wat ‘doe-hetzelfde-nog-een-keer, aanbieden van de beurt, nodig uit met een signaal, stop niet maar ga door’ betekent. Het geeft ouders structuur aan het aanleren van nieuwe vaardigheden. Als je keer op keer iets hetzelfde doet schept dat duidelijkheid bij een kind, het kind weet waar ie aan toe is”, geeft Nathalie als voorbeeld.

Dankbaar werk

Zowel het werken met de kinderen op Luna als het geven van de Hanen oudercursus geeft Nathalie veel voldoening. “Het is heel dankbaar om de ouders verder te helpen. Eén situatie staat mij nog goed bij. Een ouder kwam tijdens de Hanencursus erachter dat ze eigenlijk weinig interactie had met haar kind en vooral regeldingen deed. Dankzij de cursus heeft ze handvatten gekregen om meer interactie te hebben. Tijdens de huisbezoeken zag ik verschil. Zelf gaf ze ook aan dat de cursus haar echt geholpen heeft. Ze kan nu met haar kind spelen. Nou, daar doe je het voor. Dat is wat je wil, dat er een fijne interactie is en een kind op zijn of haar niveau kan communiceren. En wat en hoe die communicatie is, dat maakt niet uit, als het voor iedereen maar duidelijk is en fijn voelt”.