8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Organisatie

Kwaliteit

Wat doen we goed en wat kan beter? Elk jaar blikken we terug op de kwaliteit van de verschillende onderdelen van Driestroom. In het kwaliteitsrapport 2021 schreven we over de ontwikkelingen van onze organisatie. Hieruit kwamen 3 doelstellingen, namelijk op het gebied van (lokale) medezeggenschap, huisvesting en het Alledaags Gelukmodel. Mensen die we ondersteunen en mensen die bij ons werken vertellen enthousiast over deze onderwerpen in 3 video’s. De video’s hieronder vormen samen ons kwaliteitsbericht over 2022.

Werken met het Alledaags Gelukmodel

Ons doel: We leren begeleiders in 2022 en 2023 om nog beter met het Alledaags Gelukmodel te werken.

In 2022 hebben we hierin mooie stappen gemaakt. In de video hiernaast laten Mitch en Wiebe zien hoe zij aan de slag zijn gegaan met het Alledaags Gelukmodel bij Driestroomhuis Thermiek.

Verbeterde lokale medezeggenschap

Ons doel: We verbeteren de (lokale) cliëntmedezeggenschap. Hierin hebben we in 2022 mooie stappen gemaakt. In de video hiernaast vertellen Frank en Joost over de lokale raad bij de Waspartner.

Nieuwbouw en verbouw

Ons doel: In 2023 openen we een nieuw huis. In 2022 is er op verschillende plekken gebouwd aan nieuwe woningen voor de mensen die ondersteuning krijgen bij Driestroom. In 2023 openen we de eerste nieuwe locaties. In de video hiernaast vertellen Marga en Frank over de verhuizing van woonlocatie Diepvoorde naar LaVerna.

Wie is Wouter?

Wouter van de Waterbeemd is een theatermaker en cabaretier met een ASS (autisme spectrum stoornis). Hier maakt hij shows over. Zijn ultieme doel is om daarna aan de slag te gaan als cabaretier binnen de zorgsector. Om zo met humor de wereld, en voornamelijk de zorgverlening voor mensen met autisme, net een klein beetje meer begrip en kennis bij te brengen over mensen met een ASS. Kijk ook eens op zijn website: wouterspeelt.nl

Reflectie Centrale Cliëntenraad

Wij zien dat het kwaliteitsbericht 2022 van Driestroom uit drie verschillende video’s bestaat die aansluiten bij de verschillende doelen uit het kwaliteitsrapport 2021, namelijk doelen op het gebied van (lokale) medezeggenschap, huisvesting en het Alledaags Gelukmodel. In de video’s vertellen mensen die Driestroom ondersteunt en die bij Driestroom werken, hier enthousiast over. De doelen zijn van wezenlijk belang voor de mensen die Driestroom ondersteunt en die bij Driestroom werken, en op deze doelen zijn in 2022 mooie resultaten behaald. Wat de centrale cliëntenraad betreft is het dus logisch dat de video’s over deze thema’s gaan.

Wij vinden dat de filmpjes de kwaliteitsdoelen waar Driestroom in 2022 aan heeft gewerkt, op een leuke manier in beeld brengen. De toelichting daarbij van Wouter van de Waterbeemd is wat ons betreft van toegevoegde waarde. Wij denken dat het kwaliteitsbericht op deze manier heel goed toegankelijk is voor de mensen die Driestroom ondersteunt en die bij Driestroom werken, maar op speelse wijze zeker ook heel informatief voor mensen van buiten Driestroom die belangstelling hebben voor onze instelling.

In de overgang van kwaliteitskader naar kwaliteitskompas heeft de stuurgroep van het kwaliteitskompas experimenteerruimte aan Driestroom gegeven voor het werken met een kwaliteitsbericht over 2022. Driestroom heeft die ruimte benut door aan de hand van een aantal filmpjes vorm te geven aan het kwaliteitsbericht 2022. Wat de centrale cliëntenraad betreft zou het goed zijn om dit experiment een definitief vervolg te geven, in die zin dat wellicht ook toekomstige voortgangsberichten in samenwerking met Wouter van de Waterbeemd en aan de hand van filmpjes zouden kunnen worden gemaakt.

Reflectie Ondernemingsraad

Het voortgangsbericht 2022 ziet er goed leesbaar en overzichtelijk uit. Leuk ook: de inleiding van de cabaretier bij de filmpjes die een helder beeld geven van de ontwikkelingen bij een Diestroomhuis, de verhuizing van een deel van de bewoners van Diepvoorde naar LaVerna en de participatie bij de Waspartner. Onder de diverse kopjes bovenin kind, jeugd, volwassenen, werk et cetera; bevinden zich korte informatieve stukjes die bondig de benodigde zaken omvatten die de geïnteresseerde lezer zoekt.

Er is kwalitatief flink geïnvesteerd om een flinke upgrade te geven aan de communicatie en er een aantrekkelijk geheel van te maken met veel beeldmateriaal en weinig tekst, aangepast aan de huidige maatschappelijke maatstaven, behoeftes en interesses.

Reflectie auditcommissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening

De commissie vindt dat de ontwikkelingen op de doelstellingen - via de drie filmpjes - op een mooie manier zijn toegelicht. De filmpjes bevatten een aantrekkelijke inleiding. Vooral cliënten en medewerkers zijn in beeld, waardoor de informatie zich bevindt op het niveau waar de kwaliteit geleverd en gevoeld wordt. Dat is waardevol.

Zij vindt dat de filmpjes verhelderend werken: kwaliteitsvraagstukken zijn immers niet meetbaar. Dit heeft meerwaarde en biedt een extra manier om te duiden wat de organisatie doet, hoe de organisatie het doet en wat de effecten zijn. De filmpjes zijn bovendien toegankelijk. Wel wordt gezien dat er is geknipt en geplakt. De commissie ziet dat in deze filmpjes geen (nieuwe) knelpunten of andere aandachtspunten worden benoemd dan de realisatie van de drie doelstellingen uit 2021. Het zoomt vooral in op de successen en minder op wat nog beter kan. Het biedt daarmee geen totaaloverzicht van wat Driestroom doet. De commissie doet de suggestie om dit een volgende keer mee te nemen. De combinatie van dit voortgangsbericht met de jaarverslagen die ook ter vergadering worden besproken, doet voldoende recht aan de essentie van de inhoud. De filmpjes voegen daadwerkelijk iets toe.