8,4

Op basis van 36 reviews36 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Regie en (mede)zeggenschap

(mede)zeggenschap

Op alle niveaus binnen Driestroom hebben de mensen die we ondersteunen– jij dus – veel te zeggen. Over je eigen persoonlijke ondersteuning, maar ook over de groep waar je woont of de locatie waar je werkt. Zelfs op het hoogste niveau vinden we jouw mening belangrijk. We willen er graag van leren.

Binnen Driestroom heb je medezeggenschap over

De ondersteuning die jij persoonlijk krijgt

Jij verdient de allerbeste ondersteuning. Maar wat is dat precies? Daar moeten we het samen over eens worden. Dit leggen we het vast in een zorgverleningsovereenkomst en in een individueel begeleidingsplan. Je praat regelmatig met je begeleider over hoe het gaat, dat gebeurt tijdens evaluatiegesprekken.

Kun jij zelf moeilijk onder woorden brengen wat je ergens van vindt? Of ben je minderjarig? Dan praat jouw wettelijk vertegenwoordiger namens jou met je begeleiders.

Jouw locatie

Samen met andere bewoners op jouw locatie kun jij meepraten over hoe het gaat. Zijn er dingen op jullie locatie die beter kunnen? Dan wordt er naar jullie geluisterd. Ten minste drie bewoners vormen samen de lokale cliëntenraad. Misschien is het voor jullie lastig om je mening te geven. Dan vormen een aantal van jullie wettelijke vertegenwoordigers samen de lokale cliëntvertegenwoordigersraad.

Bij Driestroom zijn er coaches die de lokale cliënten(vertegenwoordigers)raden ondersteunen.

Een onderdeel van Driestroom

Er zijn cliëntenraden voor de verschillende onderdelen van Driestroom. In deze raden zitten mensen die ondersteuning krijgen vanuit Driestroom en leden van de lokale cliëntvertegenwoordigingsraden.

- Cliëntenraad Zorg - Voorzitter: Rob Kerkmeester
- Cliëntenraad Werk & ondersteuning - Voorzitter: Astrid Jansen
- Cliëntenraad Kind & Jeugdzorg 

De raden worden ondersteund door onze ambtelijk secretaris.

Driestroom als geheel

Op het hoogste niveau bij Driestroom hebben we de centrale cliëntenraad. De leden van deze raad praten mee over onze plannen voor de toekomst en over waar we voor staan. Maar ook over de begroting: geven we ons geld uit aan de goede dingen? In deze centrale cliëntenraad zitten de voorzitters van de deelraden (Zorg, Wmo, Kind & Jeugdzorg).

De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door onze ambtelijk secretaris.

Medezeggenschap in beeld