8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Jeugd

Begeleiding en behandeling voor jongeren

Soms heeft je kind ondersteuning nodig om te kunnen ontwikkelen. We kijken samen welke vorm van begeleiding of behandeling past bij jullie behoeften.

Hoe kunnen we je helpen?

We kunnen je kind en jou op veel manieren ondersteunen. Behandeling en begeleiding kan bij jullie thuis, op school, of bij Driestroom.

We zijn er voor jullie hele gezin

Ook voor jou als ouder kan het soms pittig zijn om je kind goed te begeleiden richting volwassenheid. Op de momenten dat jullie er samen niet goed uitkomen, zijn we er voor jullie.

Voor je kindBegeleiding en behandeling

Ondersteuning op school

Of je kind nu naar een ‘gewone’ middelbare school gaat of speciaal onderwijs: soms heb is er nét dat beetje extra ondersteuning nodig. Zodat je kind goed mee kan komen in de klas.

Dit kan met behulp van Zorg Binnen Onderwijs (ZBO). We begeleiden je kind een-op-een en zorgen voor veiligheid en structuur. In en buiten de klas.

Logopedie, fysiotherapie en sensorische integratie

Sommige beperkingen gaan samen met problemen bij of in spraak, taal en gehoor, eten en drinken, of de motoriek. Onze paramedische therapeuten stimuleren de ontwikkeling van je kind. Daarnaast leren we je kind – maar ook jou als ouder – hoe je kunt omgaan met de klachten of beperkingen.

Onze therapeuten hebben ook aandacht voor de prikkelverwerking van je kind:
- Hoe gaat je kind om met prikkels?
- Hoe kunnen je kind en de mensen om hem of haar heen, daarop inspelen?

Dagbehandeling ernstige meervoudige beperking (vanaf 12 jaar)

Voor jongeren en jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking vanaf 12 jaar bieden we dagbehandeling aan. We werken hierin met diverse professionals. Zo stemmen we de zorg af op de behoeften en mogelijkheden van je kind. Ze kijken hoe ze de ontwikkeling zo goed mogelijk kunnen stimuleren.

Bewegingstherapie om te leren omgaan met gevoelens

Als je kind zich somber, angstig, gespannen of overbelast voelt, dan kan psychomotore therapie helpen. We kijken naar de klachten die het lichaam aangeeft. Denk aan lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Hulp bij zindelijkheid

Soms gaat het plassen of poepen niet vanzelf. Als de ontwikkeling van je kind anders of langzamer verloopt, dan kan je kind hier problemen bij hebben. Denk aan plasongelukjes of last van obstipatie. Hierbij kan zindelijkheidsbehandeling door het plas- en poepteam helpen.

Hulp bij eet- en drinkproblemen

Als eten en drinken niet iets vanzelfsprekends is, heeft dit impact op je kind en jullie gezin. Eten wordt dan iets waar jullie tegenop zien. Lopen jullie hierin vast? Dan kan ons eetadviesteam jullie helpen.

Psychologische behandeling

Zit je kind niet lekker in z'n vel? Vindt hij of zij het moeilijk om zich te uiten of merk je dat je kind vaak boos is? Of heeft je kind iets moeilijks meegemaakt en heeft die daar last van? We bieden meerdere soorten behandeling aan.

We kijken altijd samen met je kind en jou als ouder/verzorger wat er nodig is om te zorgen dat je kind zichzelf kan zijn en kan groeien. Of hoe die zich op school of thuis goed kan voelen.

Voor jullie gezinBegeleiding en behandeling thuis

Gezinsbegeleiding

Soms kan begeleiding thuis jou als ouder helpen in de opvoeding. We ondersteunen je in het versterken van jouw pedagogische vaardigheden en leren hoe je de ontwikkeling van je kind kan stimuleren. Als het nodig is geven we inzicht in de belevingswereld van je kind.

Zo versterken we de eigen kracht van jullie gezin.

Gezinsbehandeling

Vraagt de opvoeding van je kind veel van jou als ouder of van het gezin? Als je kind emotie-regulatie problemen heeft (denk aan woede uitbarstingen, ontroostbaar zijn, angsten) of als je kind moeite heeft met slapen, eten of drinken, kan dit veel spanningen geven binnen het gezin. Zeker als je kind autisme of een ontwikkelingsachterstand heeft. Dan kan het moeilijk zijn om je kind te begrijpen en te helpen in de ontwikkeling. Gezinsbehandeling thuis biedt dan een oplossing.

We richten ons op jou, je kind én jullie sociale netwerk. We zetten in op het vergroten van de zelfstandigheid en vaardigheden van je kind. We versterken jullie opvoedvaardigheden en vergroten je kennis.

Hulp voor een sterkere band met iedereen om je heen

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die je ook wel relatietherapie of gezinstherapie kunt noemen.

We hebben aandacht voor de interactie en relatie van iedereen om je kind heen die belangrijk voor hem of haar is. Denk aan partner, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's. We betrekken hen bij de therapie, zodat jullie elkaar beter kunnen begrijpen en kunnen helpen.

Voor jou als ouderTraining, begeleiding en behandeling

Training voor ouders van jongeren met autisme

Het kan je ouders helpen om meer inzicht te krijgen in jouw belevingswereld, zodat ze begrijpen wat er in jou omgaat. Dit kan met de training AutismeBelevingsCircuit (ABCircuit). Tijdens deze training krijgen je ouders inzicht in de manier waarop jij denkt. Ook geven we hen tools om bij jouw gedachtewereld aan te kunnen sluiten.

We doen het samen

Samen kijken we wat het beste bij je kind, jou als ouder en jullie gezin past. Welke begeleiding of behandeling we ook kiezen, steeds draait het om de vraag: hoe zorgen we ervoor dat je kind zich goed voelt en steeds zelfstandiger wordt in alles wat die doet.