9,2

Op basis van 32 reviews32 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

Bij de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst horen diverse bijlagen. Op deze pagina vind je de verwijzingen naar de diverse documenten. Naast de tekstuele versie is er ook een versie met pictogrammen beschikbaar.

Zorg- en DienstverleningsovereenkomstBijlages

Informatie zorgovereenkomst

Als je zorg of begeleiding ontvangt van Driestroom dan worden daar afspraken over gemaakt. Deze afspraken staan in een zorgovereenkomst. Het document Informatie zorgovereenkomst geeft uitleg over deze overeenkomst. Bekijk ook de versie met pictogrammen.

Algemene voorwaarden

In de Algemene voorwaarden staan alle afspraken die horen bij de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst. In het bestand 'wijzigingen' staan alle aanpassingen ten opzichte van de vorige versie.

Gedragscode

Binnen Driestroom zijn er regels voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Voor de mensen die we ondersteunen zijn deze regels vastgelegd in deze gedragscode. Naast deze tekstuele versie is er ook een versie met pictogrammen.

Verwijsindex

De verwijsindex is een landelijk digitaal hulpmiddel dat als doel heeft om professionals met elkaar in contact te brengen, waarna zij informatie kunnen delen om de hulp beter af te stemmen. In dit document vind je meer informatie over het gebruik van de verwijsindex door Driestroom. Naast deze tekstuele versie is er ook een versie met pictogrammen.

Privacyverklaring

In het kader van onze zorg- en dienstverlening verwerkt Driestroom persoonsgegevens. In deze privacyverklaring cliënten leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens van de mensen die we ondersteunen. Bekijk ook de versie met pictogrammen.

Identiteit verifiëren

In het document Identiteit verifiëren staat uitgelegd waarom je bij Driestroom een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen. Naast deze versie is er ook een versie met pictogrammen.

Wie betaalt wat