8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Terug naar verhalen

Dé matchmaker tussen de zorgvragen en het zorgaanbod

Onze franchisenemers, stichtingslocaties en deelnemingen zitten door het hele land. Dankzij contractmanagers zoals Dries van Eekert kan Driestroom door het hele land zorg bieden. Zij zijn de matchmakers tussen de zorgvragen van gemeenten en jeugdzorgregio’s en het zorgaanbod van Driestroom.

Contractmanagement

Gemeentelijk contractmanagement bestaat nog niet zo lang binnen de jeugdzorg. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet en de WMO 2015. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de zorgkantoren en de provincie. Dit heet ook wel decentralisatie. Dries werkt sinds eind 2017 als contractmanager. “Er was destijds weinig ervaring in het vak, zowel bij aanbieders als gemeenten. Gerben (Pennings) heeft mij het vak geleerd. Samen hebben we van alles en nog wat uitgezocht. Ineens had je te maken met 350 gemeenten en 42 jeugdzorgregio’s in plaats van enkele zorgkantoren”, vertelt Dries.

Alles begint en eindigt met het maken van afspraken
Dries van EekertContractmanager

Afspraken maken

Het is bijna het levensmotto geworden van de afdeling Contractmanagement: ‘Alles begint en eindigt met het maken van een afspraak’. Het is tevens het bestaansrecht van de afdeling. Gemeenten en jeugdzorgregio’s kopen zorg in, hiervoor zetten ze aanbestedingen op de markt. In een aanbesteding staat wat zij vragen en waar ze naar op zoek zijn. Alle zorgaanbieders kunnen op zo’n aanbesteding inschrijven. Ze schrijven een plan hoe zij aan de vraag van de gemeente of jeugdzorgregio kunnen voldoen en tegen welk tarief. Dit dienen ze in en uiteindelijk komt er een winnaar, deze zorgaanbieder mag de gevraagde zorg aanbieden.

Een aanbesteding bestaat uit heel veel papierwerk. Dries en zijn collega’s spitten dit helemaal door. Wat wordt er precies gevraagd? Kan Driestroom dit aanbieden? Past het bij de visie van Driestroom? Dries: “Op dit soort vragen probeer ik antwoord te krijgen. Vaak moet ik hiervoor in gesprek met de hoofdbehandelaars. Zij weten precies welke zorg Driestroom aanbiedt. Soms wordt een type zorg in een aanbesteding anders genoemd bijvoorbeeld. Ik analyseer dus van alles en vraag het uit in de organisatie.” Een aanbesteding bevat ook bepaalde voorwaarden. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld eisen dat van alle medewerkers die in deze regio gaan werken een recente Verklaring Omtrent het Gedrag wordt overhandigd. Dries overlegt dan met de afdeling P&O of dit haalbaar is.

Als Dries op alle vragen antwoord heeft gekregen brengt hij een advies uit aan de directie van Driestroom en De Ondernemersgroep Driestroom. “Het advies bevat of we wel of niet moeten inschrijven, welke gezinshuizen in aanmerking komen en welke zorgvormen we kunnen bieden. Ook bevat het advies over financiën want daar werk ik ook nauw mee samen, zij bekijken het financiële stuk van een aanbesteding”, legt Dries uit.

Inschrijven

Als besloten wordt dat Driestroom gaat inschrijven zorgt Dries hiervoor. “Een aanbesteding zit ook vol formele regeltjes. Als je een bepaald hokje niet hebt aangekruist of een verklaring van de belastingdienst is verlopen dan kan je inschrijving ongeldig verklaard worden. Daar let ik dus heel erg goed op.” Het hele proces heeft ook een bepaalde doorlooptijd. Ook dit houdt Dries in de gaten.

Als het contract gesloten is onderhoudt het team van Contractmanagement samen met de accountmanagers de goede samenwerking. Om zo, als er weer een nieuwe aanbesteding komt, profijt te hebben van deze goede samenwerking. En zo is het cirkeltje weer rond.

Meer weten over het werken bij Driestroom?Onze recruiters vertellen je graag meer