8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Organisatie

Bestuur en raad van toezicht

De raad van bestuur en de raad van toezicht van een zorgorganisatie hebben een belangrijke taak in het bewaken en beter maken van de kwaliteit van zorg. De secretaris ondersteunt de raad van bestuur en raad van toezicht bij de uitoefening van haar afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Driestroom bestaat uit Esther Nelissen (voorzitter raad van bestuur) en Lisette Tijs (lid raad van bestuur).

Esther Nelissen

“Samen groeien, dat is waardevol voor mij. Ik werk sinds 2012 bij Driestroom en sinds 2018 als bestuurder. Het ‘huis’ Driestroom staat. Mijn alledaags geluk is dat we dit met elkaar hebben bereikt. Dat ik die groei elke dag om me heen zie en mag meemaken bij mensen die we ondersteunen, medewerkers, zorgondernemers en onze netwerkpartners, is fantastisch."

Lisette Tijs

“Dat specifieke Driestroom DNA zorgt ervoor dat mensen die bril van alledaags geluk ook echt op kunnen zetten. Juist als dingen een lange adem vragen of niet lopen zoals verwacht, vanuit dit DNA tóch iets helpen bijdragen aan een betekenisvol leven van de mensen die wij ondersteunen. Dat is alledaags geluk voor mij."

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Driestroom bestaat uit vijf personen.

Aad Koster

Voorzitter raad van toezicht & lid van de commissie Kwaliteit van Zorg

Geert van den Enden

Lid raad van toezicht & voorzitter Auditcommissie Financiën

Shequita Kalloe

Lid raad van toezicht & lid van de Auditcommissie Financiën

Hans Somer

Vice-voorzitter raad van toezicht & voorzitter Commissie Kwaliteit van Zorg

Jan van der Burg

Lid raad van toezicht & lid van de commissie Kwaliteit van Zorg

De toezichtvisie

De toezichtvisie beschrijft hoe het intern toezicht zich verhoudt tot de maatschappelijke opdracht van de zorgorganisatie, welke mede tot uiting komt in de door de raad van bestuur in overleg met de belanghebbenden geformuleerde doelstellingen. Een toezichtvisie kan de raad van toezicht houvast geven in de dagelijkse praktijk van het toezicht houden.

In 2023 is de toezichtvisie geactualiseerd.

De Governancecode Zorg

7 principes voor goede zorg – de publieksversie van de Governancecode Zorg

Het bestuur en de toezichthouders van een zorgorganisatie hebben een belangrijke taak in het bewaken en beter maken van de kwaliteit van zorg. De manier van besturen en toezichthouden – ook wel governance genoemd – is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg beschreven in de Governancecode Zorg 2022. Deze code gaat uit van zeven principes op basis waarvan een raad van bestuur en een raad van toezicht hun werk doen.

De Governancecode Zorg is eigenlijk een instrument om de governance zo vorm te geven dat die bijdraagt aan goede zorg. Maar ook dat die bijdraagt aan de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers en andere belangstellenden kennismaken met de zeven principes van de code. Daarom hebben de brancheorganisaties een verkorte versie uitgebracht. Dit kan bijdragen aan het gesprek over hoe de principes van de code doorwerken in zorgorganisaties, zoals Driestroom.

Beleid onkostenvergoedingen RvB

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt Driestroom jaarlijks openbaar welke onkosten de raad van bestuur heeft gemaakt.