8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Organisatie

Jaarverslagen en rapporten

In onze jaarverslagen en rapporten geven wij een beeld over onze organisatie op verschillende onderwerpen.

Jaarverslagen en rapporten

Bestuursverslag 2023

De wet schrijft voor dat we elk jaar terugkijken op onze hele organisatie. Op de ondersteuning die we bieden op al onze locaties, op onze financiën en op de manier waarop we medewerkers en cliënten laten meepraten. Het staat allemaal in ons bestuursverslag, oftewel ons jaarverslag.

Jaarrekening 2023

Je mag alles van ons weten. Ook hoe we met ons geld omgaan. In onze jaarrekening lees je hoe we er financieel voor staan.

Jaarverslag raad van toezicht 2022

Met het jaarverslag legt de raad van toezicht van Driestroom elk jaar verantwoording af over haar werkzaamheden. Het doel van een jaarverslag is om een duidelijk beeld te geven hoe de raad van toezicht het afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan haar toezichtfunctie. In het jaarverslag vind je ook de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht.

Klachtenrapportage 2023

Driestroom vindt het belangrijk dat mensen tevreden zijn over de zorg en dienstverlening die ze ontvangen. Voor Driestroom is het waardevol om te blijven leren en vindt het belangrijk dat er ruimte is voor mensen die we ondersteunen, ouders of vertegenwoordigers om hun klachten en signalen te melden of hun suggesties te delen met de organisatie.

Cliënttevredenheid wonen 2022

Elk jaar meten we hoe tevreden jij bent over de ondersteuning die je krijgt. Dat doen we bij zoveel mogelijk mensen die we ondersteunen.

Cliënttevredenheid leren, werken & dagbesteding 2023

Elk jaar meten we hoe tevreden jij bent over de ondersteuning die je krijgt. Dat doen we bij zoveel mogelijk mensen die we ondersteunen.

Cliëntenraad Zorg 2019

In dit jaarverslag staat beschreven hoe de CRZ was samengesteld en wat de belangrijkste adviespunten en adviezen waren.

Cliëntenraad WMO 2019

In dit jaarverslag wordt kort, op hoofdlijnen, aangegeven welke thema’s en onderwerpen in 2019 centraal stonden in de CRW.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Rapport Gezinshuis Het Alternatief

Rapport Driestroomhuis Het Kom-Fort

Rapport Gezinshuis Bumblebee

Rapport Gezinshuis Myosotis

Rapport De Beken

Rapport Gezinshuis Stellaluna