8,4

Op basis van 36 reviews36 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Strategienota 'Samen stroomopwaarts' 2023 - 2025

2022-12-19

De komende drie jaar (2023-2025) gaat Driestroom een volgende strategische periode in. Zoals ook de titel van de nieuwe strategienota aanduidt, gaan we ‘samen stroomopwaarts’. We denken altijd vanuit de persoon die we ondersteunen en daarin zijn we bevlogen. Als de ideale wereld voor iemand met een ondersteuningsvraag bij de bron van de stroom te vinden is, boven op de berg, dan zoeken we het eigenzinnig ‘samen stroomopwaarts’. Voor de mensen die we ondersteunen willen we namelijk het beste behalen en hun kansen vergroten.

Alles stroomt, verandert voortdurend en is in beweging. De zorg en hulpverlening heeft het tij niet mee. De uitdagingen zijn groot. Driestroom is onderdeel van deze stroom. Met onze strategische keuzes geven wij antwoord op zowel de persoonlijke ondersteuningsvragen als op de maatschappelijke uitdagingen. Wij doen dit door te focussen op zes thema’s.

Een randvoorwaarde bij onze ambities is een duurzame exploitatie. In de strategienota gaan we uit van een situatie waarin corona geen dominante rol meer speelt en impact heeft op onze organisatie en de bedrijfsvoering daarvan.

Thema's

1. Leefbaarheid in de wijk
2. Ondersteuningsaanbod optimaliseren
3. Effectief omgaan met schaarste op de arbeidsmarkt
4. Duurzaamheid
5. (Mede)zeggenschap van mensen met een ondersteuningsvraag en onze franchisenemers
6. Meer zichtbaarheid van Driestroom

Zo kunnen we écht bijdragen aan de maatschappelijke opgaven waar we in Nederland voor staan.