9,2

Op basis van 32 reviews32 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Voor Driestroom is kleinschaligheid leidend

2023-06-05

Tot 2014 was Bas van Diggelen hoofdbehandelaar van de Driestroomhuizen. Toen hij andere taken kreeg, werd zijn aanstelling opgesplitst in twee parttimebanen. Lieda van de Vis werd een van de twee hoofdbehandelaars voor de Driestroomhuizen en werkt er inmiddels acht jaar. ‘Sinds een paar jaar is het werkgebied niet langer in tweeën gesplitst, maar in vieren (Noord, Zuid, Oost en West) en de KAR. Hiervoor hebben we vijf hoofdbehandelaars, want het aantal Driestroomhuizen is sterk gegroeid,’ vertelt Lieda. ’Het zijn er nu zo’n 150 initiatieven. Verreweg de meeste zijn in Nederland, maar er is ook een Driestroomhuis in Spanje’.

Op werkbezoek

‘Ik heb Johan niet heel lang gekend. Het was zo’n beetje van oktober 2014, toen ik bij Driestroom startte, tot juli 2015. Niet lang voordat hij overleed ben ik nog samen met hem op werkbezoek bij het gezinshuis is Spanje geweest. Dat Johan toen al ziek was heb ik niet gemerkt. Misschien aan een klein hoestje dat hij had.’

Johan luisterde vooral

‘Ik heb hem wel beter leren kennen gedurende die dagen. Daarvoor zag ik hem vooral als de directeur van de Ondernemersgroep. Tijdens vergaderingen zei hij nooit zo veel. Hij luisterde vooral. Het wantrouwen ten aanzien van de kwaliteit van zorg van de Driestroomhuizen kwam vanuit de gedragsdeskundigen van Driestroom, die zich met terughoudendheid hieraan wilden verbinden. Johan gaf daar echter vanuit zijn dwarsheid en zijn doorzettingsvermogen inhoudelijk vorm aan.

Met pensioen

‘Inmiddels hebben we veel meer dan Driestroomgezinshuizen. Er is horeca, allerlei vormen van werk en dagbesteding, moeder- en kindhuizen, huizen voor volwassenen en er kloppen steeds opnieuw mensen aan die plannen hebben voor het sociaal ondernemerschap. We hebben nu te maken met de eerste zorgondernemers die met pensioen gegaan zijn. Als ze niet zelf opvolging hebben, is het niet makkelijk om zoiets door te zetten. Je moet er echt passie voor hebben.’

Professionaliteit

‘Het aantal ondernemers dat via Driestroom ook sociaal ondernemer wordt, groeit nog elk jaar. Een groot deel van die groep start op basis van persoonlijke ervaringen met de zorg, via hun eigen kinderen of werkkring. Omdat we bij Driestroom werken met mensen die ‘ondernemend in het leven staan’, krijgen ze meer voor elkaar. Dat was ook Johans devies. ‘De kwaliteit zit in de mens’, was zijn stellige overtuiging, en daar ging hij heel ver in. Opleiding vond hij van secundair belang. Lieda was het daar niet altijd mee eens. ‘Het is ook van groot belang dat er professionaliteit geboden wordt vanuit kennis en kunde, Driestroom heeft hiertoe de Johan Emons Academie ontwikkeld.'

Krachtige mensen

‘Johan zag de kwaliteiten van iemand. ‘Jij kunt dit’, zei hij dan. Als ik nu kijk naar de groep gezinshuisouders, dan zie ik krachtige mensen. Johan had een neus voor die kracht. De ondernemers met hun passie voor goede en kleinschalige zorg. Voor Driestroom is de kleinschaligheid leidend. Daar toetsen wij voortdurend op. Onze formule leent zich minder voor grote aantallen cliënten of meerdere locaties, belangrijk is dat de zorgondernemer de primaire zorgverlener blijft, de cliënten goed kent en zelf op de werkvloer actief blijft, dat is de kracht van kleinschalige zorg.'

Mini-instelling

‘Zou Johan blij zijn met de huidige stand van zaken? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Johan wilde zo min mogelijk regels en procedures, echter kwaliteit kan niet zonder transparantie en het afleggen van verantwoording van wat je doet. De kwaliteit blijven toetsen, rapporteren hoe de dingen gaan. Want hoewel gezinshuisouders zoveel mogelijk als gewoon gezin functioneren is dat natuurlijk niet zo.’

Alle toeters en bellen

‘Dat zo normaal mogelijke gezin had Johan voor ogen. Hij werkte op gevoel en kreeg de juiste voedingsbodem op het juiste moment. Ik denk niet dat het ooit zijn bedoeling was dat het zo groot zou worden. Met bijvoorbeeld een zorgcoöperatie. Johan was iemand die graag met alle zorgondernemers frequent persoonlijk contact wilde houden en dat lukte toen al niet meer. Met de huidige omvang zou hij wellicht moeite hebben gehad, maar ook trots zijn geweest dat er zoveel mensen met passie, zorg willen dragen voor kinderen, jongeren en volwassenen en hun leven daarop inrichten.'

Lieda van de Vis, Hoofdbehandelaar Driestroomhuizen