8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Promotieonderzoek naar het Alledaags Gelukmodel gepubliceerd

2023-04-07

Driestroom is er voor mensen met een ondersteuningsvraag bij het realiseren van alledaags geluk. Dat doen we aan de hand van ons Alledaags Gelukmodel. Alledaags geluk ontstaat als je dingen doet die bij je passen en waarbij je jouw talenten kunt gebruiken. Ook is het belangrijk dat je op plekken komt waar je je fijn voelt en omringd bent met mensen die belangrijk voor jou zijn.

Hedonisch en eudaimonisch geluk

Het Alledaags Gelukmodel is gebaseerd op de positieve psychologie en belangrijke theorieën binnen de sociale wetenschappen. Hedonisch en eudaimonisch geluk zijn essentieel binnen het model. Hedonisch Geluk verwijst naar de ervaringen die jou meteen plezier en genot geven. Zoals bijvoorbeeld lekker eten en in het zonnetje zitten. Eudaimonisch geluk gaat over de dingen die jou een gevoel van betekenis geven. Zoals een moeilijke situatie overwinnen, een doel behalen of een ander helpen. Beiden soorten geluk zijn belangrijk voor ieder mens.

Methodisch werken aan alledaags geluk

Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om de dingen te doen die bij hen passen en daarbij anderen te ontmoeten. Als jij opgroeit in een complexe omgeving of als je een beperking hebt, gaat dit niet altijd vanzelf. Bij Driestroom vinden we het daarom belangrijk om methodisch te werken aan het alledaags geluk. Omdat er weinig bekend is over eudaimonisch geluk bij mensen met een ondersteuningsvraag, heeft Driestroom promotieonderzoek gefinancierd naar dit onderwerp. De eerste studie is inmiddels gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Aniek van Herwaarden onder supervisie van dr. Nienke Peters-Scheffer en prof. dr. Robert Didden vanuit de Radboud Universiteit en drs. Monique Mulders vanuit Driestroom.

Eerste studie die belang van eudaimonisch welbevinden voor mensen met een verstandelijke beperking aantoont

Het is de eerste studie die aantoont dat eudaimonisch welbevinden belangrijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. Zelf keuzes maken, hun leven inrichten op een manier die bij hen past, groeien, het hebben van een doel en samen zijn met mensen die belangrijk voor hen zijn, is voor hen net zo belangrijk als voor ieder ander. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat de omgeving hier weinig oog voor heeft, waardoor mensen met een beperking niet altijd de kansen krijgen om een alledaags geluk te ervaren. In vervolgonderzoek kijken wij hoe een scholing in methodisch werken voor begeleiders hier verandering in kan brengen.

Het artikel Eudaimonistisch welbevinden bij mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking is gepubliceerd in het NTZ.