9,2

Op basis van 32 reviews32 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Medezeggenschap doen we samen. Doe je mee?

2023-02-02

Bij Driestroom luisteren we naar de mensen die we ondersteunen. We vinden het belangrijk dat zij mee kunnen denken, praten en beslissen over onderwerpen die belangrijk zijn voor hun leven. Dagelijks, tijdens ondersteuningsmomenten, maar ook formeel, via actieve betrokkenheid als lid van de cliëntenraad.

Wat doet een cliëntenraad?

Cliëntenraden behartigen de belangen van de mensen die we ondersteunen; ze bekijken alle onderwerpen vanuit het perspectief van de cliënt en zijn bevoegd tot het geven van advies en instemming. Een cliëntenraad bestaat uit mensen die we ondersteunen en soms uit verwanten. Voor sommige is het namelijk moeilijk om zelf mee te denken, praten en beslissen in een cliëntenraad. Daarom kunnen bij die locaties ook verwanten deelnemen aan een cliëntenraad.

De cliëntenraad van Wikke Dagbesteding, Lange Vierhout, Elsweide, Hegdambroek, Nijevelt, Spetters en Wikke Wonen bestaat uit verwanten. Bij alle andere Driestroomlocaties (met lokale raden) bestaat de cliëntenraad uit cliënten.

Bij Driestroom hebben we verschillende cliëntenraden; een lokale cliëntenraad, een kolomraad en een centrale cliëntenraad. Daarover vertellen we je hieronder meer.

Lokale cliëntenraad

De meeste locaties hebben een lokale cliëntenraad. In deze lokale raad zitten cliënten die wonen of werken op deze locatie. Ook kunnen verwanten deelnemen aan de lokale raad bij de Wikke Dagbesteding, Lange Vierhout, Elsweide, Hegdambroek, Nijevelt, Spetters en Wikke Wonen. Bij de kinderdagcentra zijn geen cliëntenraden. Driestroom onderzoekt de mogelijkheden om medezeggenschap hier vorm te geven. Ouders/verzorgers worden hier op andere manier gevraagd om mee te denken. In een lokale cliëntenraad komen onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor cliënten van deze locatie, zoals huisregels, voeding en veiligheid. Zijn er dingen die beter kunnen? Je bespreekt het in de lokale cliëntenraad samen met de teamleider. Cliëntcoaches van Driestroom kunnen hierbij ondersteunen.

Bij de Driestroomhuizen zijn geen cliëntenraden. Hier wonen kinderen en jongeren in een gewoon gezin, daar past een cliëntenraad niet bij. Natuurlijk mag je als je in een gezinshuis woont wel meedenken en praten over de dingen die je belangrijk vindt.

Kolomraad

Bij Driestroom hebben we vier kolommen, namelijk: Zorg, Franchise, Kind, Jeugd & Gezin en Werk & Ondersteuning. Elke kolom heeft een eigen kolomraad. In deze kolomraad zitten cliënten of verwanten uit verschillende lokale cliëntenraden van de betreffende kolom. Samen praat je over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten en locaties uit deze kolom. Denk hierbij aan onderwerpen als vervoer, wonen, eten, werken. Je bespreekt deze onderwerpen met de directeur van de kolom. De kolomraad wordt ondersteund door een secretaris. De cliënten in een kolomraad worden ondersteund door een coach.

Centrale Cliëntenraad

Alle voorzitters van de vier kolomraden maken deel uit van de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Driestroom. Bijvoorbeeld over de toekomstplannen, maar ook over de begroting: geven we ons geld uit aan de goede dingen? De centrale cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur. De secretaris ondersteunt de centrale cliëntenraad.

Jouw kennis en ervaring als verwant is belangrijk

Inmiddels hebben vele cliënten zich al aangesloten bij een lokale raad. Daar zijn we heel blij mee. Graag nodigen we verwanten van Wikke Dagbesteding, Lange Vierhout, Elsweide, Nijevelt, Spetters en Wikke Wonen ook van harte uit om deel te nemen aan de lokale cliëntenraad om mee te denken, praten en beslissen. Als verwant ken jij jouw zoon, dochter, broer of zus immers het beste. Jouw kennis en ervaring is dan ook onmisbaar.

Medezeggenschap doen we samen. Doe je mee?

- Ben jij positief kritisch ingesteld?
- Haal jij makkelijk onderwerpen eruit die belangrijk zijn voor het alledaags geluk van onze cliënten?
- En wil jij samen met ons meedenken over de ontwikkeling van ondersteuning en een positieve bijdrage leveren?

Deel dan jouw kennis en ervaring als verwant met ons en meld je aan voor de lokale cliëntenraad. Liever eerst wat meer informatie? Dat kan natuurlijk ook.

Aanmelden of meer informatie

Je kunt contact opnemen met Esther Oelen, functionaris cliëntmedezeggenschap.
estheroelen@driestroom.nl
06 – 52 37 46 19

We gaan graag met je in gesprek!