8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Het plezier van Glenn en Myrna bij Kindercentrum Dol~fijn

2020-11-13

De kwaliteitsrapporten van Driestroom staan sinds dit najaar op onze website. Elk jaar beoordelen we de kwaliteit van de verschillende onderdelen van onze organisatie volgens de richtlijnen uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. We beschrijven in de rapporten op welke punten we als Driestroom goed scoren en waarin we ons verder kunnen ontwikkelen als het gaat om kwaliteit van zorg. Daarnaast delen de mensen die wij ondersteunen, assistent-medewerkers, medewerkers en franchisenemers hun eerlijke verhaal over hun ervaringen met (kwaliteit van zorg bij) Driestroom. Hieronder het verhaal van begeleider Myrna, de 11-jarige Glenn en moeder Denise.

Hart voor Zorg

Midden in een woonwijk in Velp-Zuid ligt het eilandje ‘Hart voor Zorg’. Hierop is een multifunctioneel centrum gevestigd met verschillende voorzieningen waaronder Kindercentrum Dol~fijn. Begeleider Myrna Bosman werkt bij deze Driestroomlocatie en begeleidt samen met een collega zo’n acht kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), waaronder de 11-jarige Glenn.

Vijf ontwikkelgroepen

Myrna: ‘Kindercentrum Dol~fijn is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking. We hebben zes verschillende ontwikkelgroepen en elke groep is gericht op een ander specialisme. Onze groep heeft het thema ‘Zee’ en vier dagen per week bieden we zorg aan maximaal acht kinderen. De jongste is net vijf en Glenn is met zijn elf jaar de oudste van de groep.’Moeder van Glenn, Denise Gertsen: ‘Glenn komt al bij Driestroom sinds hij 1,5 jaar oud is. Eerst ging hij naar locatie Elstine en sinds eind 2018 komen we bij Dol~fijn. Hij heeft het Helsmoortel-van der Aa syndroom en dat wordt gezien als een autismesyndroom. De ziekte is pas ontdekt in 2016, toen hij zeven jaar oud was. Hij mist bepaalde stoffen waardoor de geleiding vanuit de hersenen niet goed verloopt. Glenn behoort tot de EMB-doelgroep en zit in een rolstoel. Hij is een makkelijk en vrolijk kind als hij goed in zijn vel zit. Hij heeft ook moeilijke periodes gekend door lichamelijke problemen met zijn darmen. Bij Dol~fijn heeft hij het naar zijn zin en proberen we weer stappen te zetten in de goede richting.’

LACCS-methode

Myrna vertelt verder: ‘Onze werkdag begint om 8.15 uur. Voordat de kinderen komen, zetten wij alle materialen en spullen klaar en lezen we in het digitale zorgdossier MeXtra of er bijzonderheden zijn bij de kinderen. De zorg binnen Dol~fijn is ontwikkelingsgericht en gefocust op verschillende aspecten. Wij gebruiken onder andere de LACCS-visie die gericht is op vijf gebieden voor een goed leven met EMB. LACCS staat voor: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Per kind kijken we waar behoefte aan is en hoe iemand in zijn vel zit. Bij Glenn bijvoorbeeld, focussen we de ene dag meer op visuele aspecten en de andere dag meer op beweging. Hij gebruikt regelmatig een aangepaste statafel en een MOTOmed bewegingstrainer.’ Denise: ‘Glenn is helemaal fan van muziek, vooral Hardstyle en Snollebollekes zijn favoriet.’ Myrna vult aan: ‘De muziekkring vindt hij ook leuk. We introduceren dan verschillende thema’s zoals zomer of winter. We laten liedjes horen, gebruiken een muziekinstrument en laten de kinderen passende materialen voelen zoals een warme deken of pittenzakje. Je merkt dat hij dit leuk vindt door de herkenning van datgeen wat gaat komen.’

Groei

‘Glenn is de laatste jaren erg gegroeid in zijn motoriek, voornamelijk in het rijden in zijn rolstoel’, vertelt Denise. ‘Maar ook in het algemeen, hij vindt het leuk om naar Dol~fijn te gaan, het levert hem geen stress op. Hij zoekt contact met begeleiders en is zoekende naar materiaal in de ruimte. Dol~fijn heeft ook een zwembad waar ik af en toe met hem mag zwemmen. Twee keer per week heeft hij fysiotherapie. We hopen dat Glenn zich de komende tijd gaat ontwikkelen in het staan en dit misschien kan uitbreiden naar het zetten van één of twee stapjes. En we hopen op ontwikkeling op het gebied van communicatie, we gaan onderzoeken of we dit met logopedie kunnen verbeteren.’ ‘De behandelingen voor fysiotherapie en logopedie worden hier op onze locatie aangeboden dus dat is heel fijn’, vult Myrna aan.

Begeleiding en kwaliteit

Denise: ‘We hebben goed zicht op wat er gebeurt en de begeleiding is goed. In MeXtra wordt alles bijgehouden, wij kunnen hierin meelezen en als we willen, kunnen we hier ook zelf in schrijven. Meestal wordt Glenn gehaald en gebracht met de rolstoelbus, maar soms doe ik dit zelf en dan is er altijd gelegenheid tot overleg met de begeleiders.’ Myrna: ‘De kwaliteit van onze ondersteuning en begeleiding borgen we door onze behandelplannen. Daarin staan alle doelen beschreven die we met de ouders hebben gemaakt. We kijken per kind wat het nodig heeft en daar werken we wekelijks aan. Tijdens de halfjaarlijkse bespreking nemen we deze doelen en de voortgang door. Daarnaast proberen we ouders ook te betrekken bij activiteiten op of voor onze locatie.

Passie

‘Het is fijn om met ouders te kunnen delen dat het goed gaat met hun kind’, geeft Myrna aan. 'De passie die ik heb voor mijn werk komt voort uit de doelgroep die ik begeleid. Ik wil kijken naar wat er juist wel in de kinderen zit, in plaats van stilstaan bij wat de kinderen niet kunnen. Het zijn de kleine dingetjes die het mooi maken, zoals dat Glenn heel vrolijk is sinds het beter gaat met zijn darmen. Ik heb daardoor beter contact met hem, dat waardeer ik enorm en daar geniet ik echt van!’ Denise: ‘Die kleine dingen zijn voor ons ook belangrijk. Dat Glenn zich lichamelijk goed voelt en zo door kan gaan. Dat hij kansen ziet om zichzelf verder te ontwikkelen, dat hebben we natuurlijk lang niet gehad. Als hij geniet dan genieten wij met hem mee, dat zijn onze geluksmomenten!’