8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Driestroom ondertekent Green Deal ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’ 3.0

2023-05-17

Maandag 15 mei heeft het raad van bestuur de Green Deal 3.0 ondertekend. Door het ondertekenen van deze deal zet Driestroom zich samen met andere organisaties en ministeries van VWS en I&W in om de zorg te verduurzamen.

In 2020 ondertekende Driestroom al de Green Deal 2.0 die aan de Green Deal 3.0 voorafging. Het grote verschil met de vorige deal is dat de vrijblijvendheid verdwijnt. Hierdoor heeft en neemt Driestroom een verantwoordelijke rol in het behalen van de doelstellingen. De Green Deal 2.0 was vooral gericht op bewustwording. Nu ligt de focus echt op acties om de verduurzaming van de zorg te kunnen versnellen.

Green Deal 3.0

De nieuwe Green Deal heeft vijf doelstellingen waar de betrokken partijen zich aan committeren:

  1. Actiever inzetten op gezondheidsbevordering
  2. Vergroten van kennis en bewustwording over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
  3. Verlagen van CO2-uitstoot met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  4. Primair grondstofgebruik 50% verminderen in 2023 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Verminderen van milieubelasting door medicatie(gebruik)

Aan de hand van bovenstaande doelstellingen gaat Driestroom aan de slag met concrete acties zoals: duurzame voeding op locaties, opstarten van werkgroep Driestoom Duurzaam, opstellen en uitvoeren van strategisch verduurzamingsplan voor vastgoed, verder invoeren van afvalscheiding en gepast voorschrijven en gepaste verstrekking van noodzakelijke medicijnen.