9,2

Op basis van 32 reviews32 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Driestroom neemt deel aan pilot Ontwikkelingsgerichte Indicatievrije Dagbesteding

2023-02-13

Tot eind 2024 neemt Driestroom deel aan de pilot Ontwikkelingsgerichte Indicatievrije Dagbesteding in de gemeenten Nijmegen en Berg & Dal. In deze pilot kunnen inwoners van de gemeenten Nijmegen en Berg & Dal zich zonder indicatie melden bij deelnemende locaties voor dagbesteding. Zij hebben vooraf geen indicatie nodig van het buurtteam (Gemeente Nijmegen) of het wijkteam (Gemeente Berg & Dal) voor dagbesteding. Samen met de locatie waar de inwoner zich meldt, kijken we of de vraag voor dagbesteding passend is bij deze locatie of dat een andere locatie beter past.

Doelen pilot

Met deze pilot wil Driestroom samen met Gemeente Nijmegen, Gemeente Berg & Dal en andere deelnemers aan de pilot de dagbesteding laagdrempeliger en toegankelijker maken en de bureaucratie verminderen. Ook geeft deze pilot ruimte voor meer flexibiliteit in de uitvoering van de dagbesteding; meer of minder dagdelen of verandering van dagdelen kan met de locatie afgestemd worden. Dit geeft minder onrust en onzekerheid bij de inwoners over de toekenning of verlenging van indicaties. Tevens draagt het bij aan het verminderen van de regeldruk, meer vertrouwen op de professional en meer mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties. We hopen dat er in de toekomst ook een eenvoudige wisselwerking komt (het ‘simpel switchen’) tussen ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding.

Deelnemende locaties Driestroom

Vanuit Driestroom nemen de volgende locaties deel aan de pilot:

Kinderboerderij de Goffert, Nijmegen
Werkpost Industriegroep, Nijmegen
FAIR Coffins, Nijmegen
Werkpost Veste Brakkenstein en Kalorama Beek, Nijmegen en Beek
Werkpost Cleanteam, Nijmegen
Werkpost Groen, o.a. Nijmegen
Dagcentrum Maldensteijn en Werkpost Zorgcentrum Maldenburch, Malden
Dagcentrum Lange Vierhout, Nijmegen
Makers & Merken, o.a. Nijmegen
DROOM! de Bastei, Nijmegen
DROOM! Partners, o.a. Nijmegen
ICT Maatwerk, o.a. Nijmegen
Houtgenoten, Nijmegen
Move2Work, Nijmegen
Kompas Mengelmoes, Nijmegen
TriUnity, Nijmegen

Wil je meer weten over deze pilot? Neem dan contact op met Driestroom in contact via 0481 – 375555 of driestroomincontact@driestroom.nl.