8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Bronzen milieucertificaat voor Wikke

2020-06-23

Van afval scheiden, waterbesparende douchekoppen tot probiotische schoonmaakmiddelen, ze dragen allemaal hun eigen steentje bij aan een beter milieu. Bij Wikke Wonen en Wikke Dagbesteding weten ze daar alles van. Met deze locatie in Arnhem heeft Driestroom het milieucertificaat Brons, van De Milieuthermometer Zorg, behaald. “Ik ben onwijs trots! We hebben dit mooie resultaat dankzij de goede samenwerking met en inzet van onze collega's en cliënten van Wikke weten te behalen”, vertelt Mariska Jansen, milieucoördinator bij Driestroom. Mariska heeft het hele traject begeleid.

Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen

Het bronzen certificaat maakt deel uit van de Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen. In 2018 ondertekende Driestroom samen met zeven grote zorginstellingen uit Arnhem en omgeving, de gemeente Arnhem, de Omgevingsdienst Regio Arnhem en het Milieuplatform Zorgsector de Green Deal. Daarmee spraken alle partijen af binnen twee jaar na ondertekening flinke stappen te hebben gezet met milieubesparende maatregelen voor hun grootste zorglocatie. De gemeente Arnhem, de Omgevingsdienst Regio Arnhem en Milieuplatform Zorgsector ondersteunen hen daarbij. Deze afspraak vloeit voort uit de Arnhemse ambitie om in 2050 een energie neutrale stad te zijn. “Mooi dat we dit samen gaan doen. Juist door in een branche of in een gebied samen te werken kun je sneller grotere stappen zetten”, aldus de vorige wethouder Duurzaamheid Ron König in 2018. Alle acht zorginstellingen hebben het bronzen milieucertificaat behaald.

Wikke

Driestroom koos voor Wikke om de uitdaging aan te gaan. “Het is een compleet én complex pand. In deze locatie wonen cliënten met verschillende beperkingen en ondersteuningsvragen. Op de begane grond bieden we daarnaast dagbesteding aan. De zorg die verleend wordt is dus erg divers. Het pand bevat complexe systemen, denk aan een warmtepomp, een luchtbehandelingssysteem en een ventilatiesysteem. We zagen Wikke als een goede proeftuin waarvan we veel kunnen leren”, legt Mariska uit.

Om het certificaat te behalen moesten 65 milieumaatregelen bekeken worden. Bij alle maatregelen geldt dat onderzocht moest worden of deze mogelijk en haalbaar waren. Denk aan afval scheiden, het vervangen van lampen voor milieuvriendelijke exemplaren en het kritisch bekijken van vervoersmiddelen.

Afval scheiden

De meeste impact om te verduurzamen heeft het scheiden van afval. Verschillende prullenbakken neerzetten en ‘klaar is kees’ zou je denken. Maar niets in minder waar. “Er is een verschil tussen het scheiden van bedrijfsafval en huishoudelijk afval. Wikke wordt gezien als bedrijf, ondanks dat er cliënten wonen en zij dus huishoudelijk afval produceren. Een verschil in het scheiden van afval tussen deze twee is dat bijvoorbeeld een melkpak als huishoudelijk afval thuishoort bij PMD (plastic, metalen en drankflacons) maar als bedrijfsafval thuishoort bij restafval. Zie dat maar eens goed uit te leggen aan collega's maar vooral aan cliënten. Thuis, bij hun ouders, hoort dit pak wel bij plastic...”, vertelt Mariska. Vanaf het begin zijn de cliënten ook betrokken. “Dat moet ook, anders snappen ze echt niet wat je doet. Ze vinden het ook erg interessant en stellen veel vragen”, vertelt Carolien.

Er kwamen nieuwe prullenbakken met gekleurde stickers met pictogrammen erop. Zo is in één oogopslag duidelijk welk type afval in welke prullenbak thuishoort. De grote verzamelcontainers hebben dit systeem ook. “Als cliënten de prullenbakken legen in de verzamelcontainers kunnen ze zelf de linkjes leggen”, vertelt Carolien. Ook naar de prullenbak is kritisch gekeken. “Wonen en dagbesteding zijn twee verschillende onderdelen. Wonen produceert meer afval dan dagbesteding. Ook is de ruimte bij onze gezamenlijke keuken beperkter en moeten we rekening houden met de bereikbaarheid van cliënten die in een rolstoel zitten. Voor dagbesteding waren de voorgestelde prullenbakken prima. Bij Wikke Wonen hebben we hierover nog wel wat gepingpongd met Mariska.”

Verder verduurzamen

Met de ervaring die is opgedaan bij Wikke gaat Driestroom verder met het verduurzamen van andere locaties. “Geen enkele locatie is hetzelfde maar we kunnen lering trekken uit Wikke. Voor Wikke hebben we veel uitgezocht. Dit kunnen we zeker gebruiken bij andere locaties", vertelt Mariska. Mogen we over twee jaar het zilveren milieucertificaat verwelkomen? “Haha, dat zou ik zeker graag willen. Voor dit certificaat zijn weer andere maatregelen nodig. Eerst maar eens onderzoeken of het haalbaar is. Belangrijker vind ik dat we stapjes gaan zetten bij andere locaties. Zo breidt het verduurzamen zich als een olievlek langzaam over onze organisatie uit en dat is waar we naar toe willen!”