9,2

Op basis van 32 reviews32 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Alledaags Geluk voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen

2023-01-17
Foto van Christel Gijsbers en Lisette Tijs

“Binnen Driestroom streven we naar alledaags geluk. Dat doen we aan de hand van het Alledaags Gelukmodel. Het Alledaags Gelukmodel biedt een generiek kader voor alle vormen van ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en hun gezinnen. Om gelukkig te zijn is het belangrijk dat je woont en je jezelf ontwikkelt op een plek waar je je prettig en veilig voelt, een plek die bij jou past en een plek waar je jezelf kunt zijn en mag groeien. Daarnaast is het belangrijk dat je je verbonden voelt met de mensen om jou heen.”

Lisette Tijs, directeur Kind, Jeugd & Gezin en P&O, en Christel Gijsbers, Hoofd Behandeling Kind, Jeugd & Gezin, nemen je mee in de visie waar vanuit Driestroom ondersteuning biedt aan kinderen, jeugdigen en gezinnen.

Kind en gezin centraal

Lisette: “Binnen Driestroom ligt het accent op het welbevinden van het kind en het gezin, op het ontdekken van hun talenten, op wat het leven betekenisvol maakt en wat daarvoor nodig is. Hierbij houden we rekening met iemands (on)mogelijkheden. Dat is altijd maatwerk. We hebben als uitgangspunt: Kinderen zijn niet hun aandoening, verleden, gedrag of klacht. Juist het kind zelf en het gezin staan centraal.”

Denken vanuit mogelijkheden

Christel: “We zoeken samen met het kind en de ouders en andere betrokkenen bij het gezin voortdurend naar mogelijkheden om de voorkeuren van het kind te leren kennen en de ontwikkeling te stimuleren. Hierbij houden we rekening met de beperking én hebben medewerkers een verwachtingsvolle houding ten aanzien van de mogelijkheden van het kind.”

Kinderen ontwikkelen zich optimaal als ze lekker in hun vel zitten, plezier hebben en mogen experimenteren. Lisette: “Daarom geven we het kind vertrouwen, prikkelen we de nieuwsgierigheid en ondersteunen we hun initiatieven. We zien het als onze taak om het kind kansen te bieden zodat het zo goed mogelijk kan meedoen in de eigen omgeving.”

Echt in contact met ouders en kind

Bij Driestroom is het samenwerken en echt in contact zijn met ouders vanzelfsprekend. Lisette: “We besteden aandacht aan het samen met ouders vormgeven van ondersteuning. Vanaf het begin nemen we de visie en wensen van ouders mee en hebben nadrukkelijk aandacht voor wat ouders belangrijk vinden en nodig hebben om hun rol als opvoeder zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Samen met ouders werken we aan de ontwikkeling van hun kind.”

Christel: “Dit doen we door de ervaringskennis van ouders aan te vullen met onze professionele kennis vanuit een gelijkwaardige houding. In plaats van experts zijn we een samenwerkingspartner voor ouders, die hen ondersteunen in bepaalde levensfases.” Ouders participeren actief in de behandeling van hun kind, bijvoorbeeld door deelname aan multidisciplinaire overleggen en ouder-kindochtenden.

In de eigen omgeving

We werken samen met andere organisaties en voorliggende voorzieningen in de wijk om te zorgen dat gezinnen met een kind een beperking of ontwikkelingsprobleem, zo veel mogelijk mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving. Dat is niet altijd vanzelfsprekend voor de kinderen en gezinnen die door Driestroom ondersteund worden. Maar het is erg belangrijk om in je eigen thuisomgeving de mogelijkheid te hebben om vriendschappen en waardevolle contacten op te bouwen. Of om in je nabije thuisomgeving mee te kunnen doen met sport of om je hobby uit te kunnen oefenen. Van jongs af aan oog hebben voor het mee kunnen doen en je onderdeel te voelen van je eigen leefomgeving, is één van de speerpunten van Driestroom.

Kansen vergroten

Lisette: “We ontwikkelen het Alledaags Gelukmodel continu door op basis van onderzoek en ervaringen. We maken stappen door te werken vanuit de vraag: Wat zijn de werkzame elementen die nodig zijn om de kansen te vergroten van een kind?”