8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Kind

Weten wat er speelt bij jouw kind

Soms is het nodig om pas op de plaats te maken en in te zoomen op de ontwikkeling van je kind. Waar is je kind juist goed in en waar zitten de uitdagingen? Wat heeft jouw kind, jij als ouder of de leerkracht nodig om je kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling? Als je twijfels of zorgen hebt over de ontwikkeling van jouw kind, wil je weten wat er speelt. Hierbij kan Driestroom jullie helpen.

Kijken en begrijpen

Het liefst kijken we zo vroeg mogelijk met je mee, zodat we samen kunnen zien wat jouw kind nodig heeft.

In gesprek

Jij kent je kind het beste en jullie hulpvraag staat centraal. We lopen samen op vanaf de start. Jij deelt jouw ervaringen, wij observeren en onderzoeken.

Wat bespreken we?

Jouw twijfels of zorgen kunnen gaan over:

 • Dagelijkse handelingen
 • Sociale omgang met andere kinderen en mensen
 • Praten of begrijpen van taal
 • Motoriek
 • Zelfredzaamheid
 • Gedrag
 • Eten en drinken
 • Slapen

Hier praten we samen over.

Inzicht in jouw kind

We observeren jouw kind in de eigen omgeving of bij ons op de groep. We brengen de ontwikkeling van jouw kind in kaart vanuit observaties en vanuit onderzoeksmomenten.

We kijken aan de hand van jullie vragen wat voor onderzoeken passen en welke specialisten we betrekken. Er is altijd een gedragswetenschapper betrokken die het onderzoek coördineert en testen uitvoert. Daarnaast kunnen een logopedist, kinderfysiotherapeut, pedagogisch begeleider en gezinsbegeleider onderdeel uitmaken van het onderzoeksteam.

Dol fijn 6397.jpg

Onderzoek voor kinderen 0-5 jaar

We doen onderzoek om erachter te komen wat er bij je kind speelt, wat je kind nodig heeft om te kunnen groeien in zijn of haar ontwikkeling én wat je als ouder nodig hebt om je kind daarbij te helpen. Je kind kan dan starten bij de observatie en diagnostiekgroep op een van onze kinderdagcentra.

Of je kind kan op het eigen kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal blijven en voor onderzoeken naar een van onze locaties komen, in de regio Arnhem Nijmegen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Je kind komt op de groep bij een van onze kinderdagcentra. Een team van verschillende specialisten brengt de ontwikkeling van jouw kind in kaart door middel van observaties en onderzoek. We hebben tijdens het observatie- en diagnostiektraject ook gesprekken met jou.

Is je kind jonger dan 2 jaar en zijn er problemen op het vlak van motoriek, eten, drinken of taal? Dan kunnen onze logopedisten en kinderfysiotherapeuten ook thuis komen voor onderzoek en/of behandeling.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Een observatie- en diagnostiektraject duurt ongeveer 3 maanden.

Na het onderzoek

Na het onderzoek hebben we een afsluitend gesprek. Hierin kunnen we veel vragen beantwoorden die je in het begin van het traject had. Het team dat je kind heeft geobserveerd en onderzocht, geeft advies over hoe je kind en jullie gezin verder geholpen kan worden. Ook geven we advies aan het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, als je kind niet bij ons op de groep komt.

Dol fijn 6927.jpg

Onderzoek voor kinderen tussen 4 en 12 jaar

Wil je weten wat jouw kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en door te groeien naar zelfstandigheid? Of wil je als ouders weten hoe jij je kind daarbij kunt helpen of loop je vast in de opvoeding? We hebben verschillende vormen van onderzoek die we in kunnen zetten om antwoord op deze vragen te geven.

We doen onderzoek om te kijken wat een verklaring is voor het gedrag van je kind. En we zijn er altijd op gericht om je kind, jou en de school handelingsadviezen te geven vanuit de beeldvorming uit het onderzoek.

Onderzoek kan zich richten op verschillende ontwikkelingsgebieden en het effect van levenservaringen:

 • Spraak- of taalontwikkeling
 • Motoriek
 • (Sociale) zelfredzaamheid
 • Zindelijkheid
 • Gedrag
 • Emotionele ontwikkeling
 • Prikkelverwerking (Sensorische Integratie)
 • Zelfbeeld
 • Effect van ingrijpende gebeurtenissen

Tijdens het traject hebben je kind en jij een centrale rol in het proces. Jullie zijn een belangrijke informatiebron vanuit jullie ervaringskennis en kunde. We lopen samen op in het onderzoek.

Waar doen we onderzoek?

Onderzoek vindt plaats op een locatie van Driestroom. Waar nodig én altijd in overleg onderzoeken we je kind op school of binnen jullie gezin.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Wij streven ernaar zo snel mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te geven. Afhankelijk van de vraagstelling kan het onderzoek 6 weken tot een aantal maanden duren.

Na het onderzoek

We sluiten een onderzoek af met een adviesgesprek. Hierin geven we antwoord op de onderzoeksvragen. Daarnaast staan we stil bij wat je kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. We kijken ook waarin we jullie kunnen helpen bij het ondersteunen van de ontwikkeling van je kind.

We geven adviezen over wat je zelf kan doen en advies voor een eventueel vervolg.