8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Begeleiding en behandeling van jouw kind

Gezinsbehandeling

Heeft je kind problemen met eten, slapen, zindelijkheid, prikkels, emoties (zoals woede uitbarstingen, angsten of ontroostbaar zijn) of andere spanningen? Dit vraagt veel van jou en je gezin. Zeker wanneer een of meer gezinsleden autisme hebben, of een ontwikkelingsachterstand. Je kan tegen situaties aanlopen waar je zelf niet meer uitkomt. Herken je dit? Gezinsbehandeling kan dan uitkomst bieden.

Waarmee helpt gezinsbehandeling?

Het doel is om als gezin prettig met elkaar samen te leven in een goede sfeer. We helpen je bij het eigen maken van opvoedvaardigheden die aansluiten bij wat je kind nodig heeft. Ook helpen we bij het aanpassen van de thuisomgeving of bij het doorbreken van niet-functionele patronen met elkaar. Waar mogelijk helpen we je kind zichzelf beter te begrijpen. We coachen je kind bij het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Ook belangrijke mensen uit de omgeving van jullie gezin kunnen we betrekken bij de behandeling of bij uitleg over de beperking. Denk aan opa, oma, andere familie of vrienden

Voor wie is gezinsbehandeling?

Gezinsbehandeling is er voor gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar, waarbij een of meerdere gezinsleden een ontwikkelingsachterstand of autisme hebben.

Wat kun je verwachten?

Wekelijks of meerdere keren per week komt de gezinsbehandelaar bij jullie thuis of op de plek waar de problemen spelen, zoals op school of bij de kinderdagopvang.

Gedurende een periode van 9 maanden krijg je als gezin intensieve ondersteuning van een team van professionals. Er is altijd een gezondheidszorgpsycholoog betrokken. Deze GZ-psycholoog coördineert het behandeltraject, coacht de gezinsbehandelaar en is bij behandelplangesprekken met jullie aanwezig.