9,2

Op basis van 32 reviews32 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Begeleiding en behandeling van jouw kind

Dagbehandeling EMB

Wanneer jouw kind een ernstig meervoudige beperking heeft, dan heeft dit invloed op jou en jullie gezin. Er spelen meerdere vraagstukken bij je kind. Met specialistische dagbehandeling helpen we je kind zich fijn te voelen en stimuleren we de ontwikkeling.

Hulp voor jouw kind met een ernstig meervoudige beperking

Als ouder wil je jouw kind geven wat die nodig heeft. Naast de ontwikkeling van jouw kind, richten we ons met dagbehandeling op de behoefte aan verzorging en specialistische (medische) begeleiding. Alle leeftijden van 0 tot en met 12 jaar zijn welkom op onze dagbehandeling.

Waarmee helpen we je kind?

Vanwege de beperking is het soms moeilijk om boven tafel te krijgen wat er precies speelt. Dankzij de specifieke kennis en ervaring van verschillende professionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten maken wij inzichtelijk wat jullie en je kind nodig hebben. Denk hierbij aan kennis over eet-, drink- en slikproblematiek, kinderfysiotherapie, hulpmiddelen en sensorische informatieverwerking.

Dol fijn 7201.jpg

Het dagprogramma van jouw kind

Ieder kind volgt zijn eigen dagprogramma waarin communicatie, motoriek, beleving en zintuiglijke ontwikkeling centraal staan.

  • Waar nodig krijgt je kind meerdere houdingsveranderingen aangeboden zoals staan in een statafel, fietsen op een MOTOmed, schommelen (in de tillift), lopen in een loopwagen of liggen in de ligorthese.
  • Een aantal kinderen gebruikt een KOJO (oogbesturingscomputer) voor visuele stimulatie en andere doeleinden.
  • Met zintuiglijke verhalen kunnen de kinderen ervaren en stimuleren we de zintuigen. Het zorgt voor herkenning en de kinderen blijven alert.
  • We besteden aandacht aan de eetmomenten. Het ene kind leert kauwen en het andere kind eet voor de smaak.
  • Ook werken we aan de doelen die samen met jullie en eventueel onze therapeuten zijn gemaakt.

Het belangrijkste is dat jouw kind elke dag een fijne dag heeft. Activiteiten zoals muziek maken, snoezelen en bellenblazen dragen hier ook aan bij.

LACCS: een programma speciaal voor kinderen met EMB

Bovendien werken we met de LACCS-methode. Het staat voor:

  • Lichamelijk welzijn
  • Alertheid
  • Contact
  • Communicatie
  • Stimulatie

Deze 5 gebieden zijn bepalend voor een ‘goed leven’ voor een kind met EMB. De behandelaar brengt ze samen met jou als ouder en groepsleiding in kaart en stelt een behandelplan op. Daarin is vanzelfsprekend ook aandacht voor het niveau van je kind en voor de manier waarop die informatie verwerkt.