8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Begeleiding en behandeling van jouw kind

Dagbehandeling

Als bij je kind is vastgesteld dat de ontwikkeling anders of langzamer verloopt, dan heeft dit invloed op jou en jullie gezin. Op de behandelgroep geven we je kind de behandeling en ontwikkelingsstimulering die nodig is in voorbereiding op een vorm van onderwijs.

Hulp voor jouw kind richting onderwijs

Als ouder wil je jouw kind geven wat die nodig heeft. Op de behandelgroep leren we je kind vaardigheden in een omgeving en groepsgrootte die bij je kind past. We zorgen voor veel voorspelbaarheid via een vast ritme. En we maken een ontwikkelprogramma op maat. Bovendien kunnen we je kind individuele behandeling bieden als de ontwikkeling daarom vraagt.

Waarmee helpen we je kind?

We helpen jouw kind om te kunnen groeien en ontwikkelen op zijn of haar eigen unieke manier. Groepsbehandeling bieden we tot je kind naar een vorm van onderwijs gaat. Dit is voordat je kind 5 jaar oud is, in verband met de leerplicht.

Het dagprogramma van jouw kind

Gedurende een dag doen we verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten op de behandelgroep. We wisselen actieve en ontspannen activiteiten af. We passen het dagprogramma aan op de behoefte van je kind en van de groep. We kijken naar wat de kinderen nodig hebben. Ieder kind heeft een eigen behandelplan met individuele doelen.

We werken ook regelmatig met thema’s om aan te sluiten op de belevingswereld van jonge kinderen.

Hoe werken we?

Op de behandelgroep richten we ons op het vergroten van de kansen van je kind door de vroege ontwikkeling te stimuleren. Dit doen we op basis van verschillende methodieken. Hiermee ondersteunen we je kind op verschillende gebieden van ontwikkeling. Denk aan sociaal, emotioneel, motorisch, communicatief en cognitief.

In de dagelijkse activiteiten en interactie zitten talloze kansen om te leren. Die benutten we. Of het nu gaat om een speels interactiemoment, een dagelijkse routine of het stimuleren van communicatie.

Altijd in contact met jou

Als je kind bij ons op de behandelgroep komt, dan hebben we op meerdere momenten overleg met jou als ouder. Het is belangrijk dat we weten hoe het gaat met je kind en binnen jullie gezin. Samen maken we doelen en bespreken we waar nog extra aandacht of behandeling nodig is. Jij kent je kind het beste en door samen te werken kunnen we de ontwikkeling van jouw kind zo goed mogelijk stimuleren. We zorgen dat je als ouder de tools in handen hebt om je kind ook thuis verder te laten groeien.