8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Begeleiding en behandeling van jouw kind

Behandeling met onderwijs

Als de overgang van de peuterspeelzaal of een behandelgroep naar school nog te groot is voor je kind, dan kan de behandel-onderwijsgroep extra hulp geven.

Een start met school voor jouw kind

Een onderwijs-behandelgroep is voor kinderen tussen de 4 en 5 jaar oud met een ontwikkelingsachterstand. Door de manier waarop je kind de wereld begrijpt, gaat het zelfstandig en spontaan leren niet vanzelf. Je kind heeft dan extra hulp nodig om op een school te kunnen starten en zich daar verder te gaan ontwikkelen.

Waarmee helpen we je kind?

We leren je kind vaardigheden waarmee die zich zo zelfstandig mogelijk kan redden in een klas en op school. En we maken helder wat voor leeromgeving jouw kind nodig heeft. En welke aanpassingen in de omgeving jouw kind nodig heeft om tot leren te kunnen komen.

Ook weten we bij uitstroom naar school wat voor benadering van de leerkracht bij jouw kind past en hoe jouw kind instructies kan ontvangen en begrijpen. Dit alles samen, brengen we in beeld. Hiermee kijken we met jullie naar wat voor school past bij je kind.

Het dagprogramma van jouw kind

Gedurende de dag wisselen onderwijsactiviteiten en individuele behandeling voor jouw kind zich af. Doordat het plaatsvindt in één omgeving, gebeurt dit voor jullie kind op een natuurlijke manier, op de bekende groep en door de dag heen.

Hoe werken we?

Op een onderwijs-behandelgroep werken een leerkracht en een groepsbehandelaar van Driestroom samen. Een gedragswetenschapper coördineert het behandel-/onderwijsplan van jouw kind. Daarin leggen we samen met jullie vast waarmee we aan de slag gaan op de groep. We hebben als doel dat je kind een overstap kan maken naar school.

Waar nodig zijn er logopedisten, kinderfysiotherapeuten of gedragstherapeuten die extra individuele behandeling geven.

Iedereen werkt vanuit dezelfde bril, met wetenschappelijk onderbouwde methodes aan de ontwikkeling van jouw kind.

Hoe lang duurt het behandel-onderwijstraject?

Gemiddeld duurt het traject 6 maanden.

Altijd in contact met jou

Als je kind bij ons op de behandel-onderwijsgroep komt, dan hebben we op meerdere momenten overleg met jou/jullie als ouder(s). Het is belangrijk dat we weten hoe het gaat met je kind en binnen jullie gezin. Samen maken we doelen en bespreken we waar nog extra aandacht nodig is. Jij kent je kind het beste en door samen te werken kunnen we de ontwikkeling van jouw kind zo goed mogelijk stimuleren.

Als ouder heb je een centrale rol. We lopen samen open kijken wat er speelt. Als het nodig of prettig is, kunnen we ook kijken wat jullie thuis nodig hebben.

Tijdens het traject van je kind, zien we elkaar regelmatig. We maken dan een pas op de plaats, kijken hoe het gaat en wat er nodig is met het oog op instromen op school en om het beste uit je kind te halen.

Benieuwd hoe de behandel-onderwijsgroep eruit ziet?

Een van onze behandel-onderwijsgroepen zit bij Stijntje Buys in Nijmegen.

Onderwijs-behandelgroep Raveleijn