8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

Driestroom behaalt PSO-3 keurmerk: meedoen wordt beloond!

2022-06-09

Driestroom mag sinds 1 februari 2022 het PSO keurmerk niveau 3 voeren. Dit is de erkenning dat we ook daadwerkelijk werk maken van het volop kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De prestatieladder sociaal ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Driestroom is een zorgorganisatie die gelooft in het onbeperkt meedoen voor iedereen, met of zonder beperking. Driestroom ondersteunt, biedt zorg, behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen in hun dagelijks leven. Op eigen niveau en in eigen tempo. Onze begeleiding, ondersteuning en behandeling zijn dan ook gericht op ontwikkeling. Wij weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. En dat is waar we ons elke dag voor inzetten.

Heersende opvatting

Vaak heerst de opvatting dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het lastig hebben in het reguliere arbeidsproces. Vanwege bijvoorbeeld ADHD, een autisme spectrum stoornis, een fysieke of geestelijke uitdaging of een langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt kunnen zij niet zomaar meedraaien.

Geloven in onbeperkt meedoen

Bij Driestroom zien wij dagelijks dat mensen dat wel kunnen. Dat ze hun beschikbare talenten heel goed weten in te zetten. Omdat we geloven in onbeperkt meedoen is Driestroom er voor iedereen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom investeren wij al jaren actief in Sociaal Ondernemerschap. Niet alleen in ons aanbod en dat van onze zorgondernemers, maar in de volle breedte van de organisatie. Met als doel dat iedereen zo normaal mogelijk kan werken. Mensen doen zo veel mogelijk zelf; waar nodig is er begeleiding.

PSO certificaat

We geloven in onbeperkt meedoen en wat het certificaat doet is aantonen dat wij ons hier voor inzetten en met succes. Wij zijn trots op het behalen van Trede 3 op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen en daarmee te behoren tot de 10 % best presterende bedrijven op SROI gebied. Het is voor ons een bevestiging van alle mooie resultaten die we reeds hebben behaald. En een motivatie te blijven werken aan de doelen die we nog hebben voor de komende jaren. Wij willen hiermee andere organisaties en ondernemingen inspireren om te investeren in Sociaal Ondernemerschap. Zeker in een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt. Want met de juiste begeleiding is het mogelijk om veel onbenut potentieel en talent van mensen tot bloei te laten komen.

Ik heb vele jaren door omstandigheden niet kunnen werken. Toen ik bij Driestroom binnenkwam, voelde het gelijk als een warm bad. Ik heb alle tijd en begeleiding gekregen die ik nodig had om mij nieuwe dingen eigen te kunnen maken. Met veel plezier ben ik nu al drie jaar gastvrouw op het Centraal Bureau. Ik ben erg blij met mijn baan en met mijn vaste aanstelling.
PetraGastvrouw op het Centraal Bureau van Driestroom (Elst)