8,3

Op basis van 40 reviews40 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Begeleiding en behandeling van jouw kind

Zorg binnen onderwijs

Of je kind nu regulier onderwijs gaat of naar speciaal (basis)onderwijs: soms is er extra ondersteuning nodig. Zodat je kind goed mee kan komen in de klas.

Als je kind extra hulp op school of in de klas nodig heeft

Zorg Binnen Onderwijs (ZBO) is er voor leerlingen tussen 4 en 20 jaar met diverse ondersteuningsbehoeften. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ernstig meervoudige beperking (EMB), hoogbegaafdheid met hechtingsstoornis, autisme (ASS), ADHD en meer. We streven ernaar dat kinderen gewoon naar school kunnen.

Waarmee helpen we je kind?

We begeleiden en ondersteunen je kind een-op-een. Of het nu gaat om hulp bij zindelijkheid, eten, concentratie, het verwerken van de lesstof of andere specifieke behoeften. We zorgen ervoor dat je kind deel kan nemen aan onderwijs. Waarbij veiligheid, nabijheid, structuur en toezicht centraal staan. In en buiten de klas.

Vormen van ondersteuning

Afhankelijk van wat je kind nodig heeft is het mogelijk om structureel begeleiding te krijgen, of intensieve tijdelijke begeleiding.

Structurele ondersteuning in de klas

Je kind krijgt individuele begeleiding en ondersteuning op structurele basis. Met een zekere regelmaat en voor langere tijd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een van deze begeleidingsvormen of een combinatie daarvan:


• Begeleiding bij eetmomenten als je kind een stimulans of fysieke hulp nodig heeft.
• Fysieke verzorging en eventueel medisch verzorgende handelingen.
• Toezicht bij het spelen en de ‘vrije momenten’. Bijvoorbeeld als je kind door de beperking eigen of andermans grenzen niet herkent.
• Begeleiding bij overgangsmomenten zodat deze rustig en gestructureerd verlopen.

Tijdelijke en intensieve training of begeleiding

Soms is het nodig om je kind een korte periode op weg te helpen. Bijvoorbeeld met een zindelijkheidstraining. Of tijdelijke begeleiding op weg naar zelfredzaamheid, zoals de jas aantrekken, begeleiding bij eten en drinken of hulp bij het aangaan van sociale contacten. Ook kunnen we je kind duidelijkheid en overzicht geven in het dagprogramma.

Samen met school en ouders

Onze ZBO-begeleiders zijn in nauw contact met leerkrachten en met jou als ouder. We werken samen zodat we enerzijds kunnen helpen om de klasomgeving passend te maken voor jou kind en anderzijds jou kind helpen meekomen in de klasomgeving.

Aanmelden en vergoedingen

Als je kind Zorg Binnen Onderwijs nodig heeft, dan kun je bij Driestroom terecht. Vergoeding gaat vanuit de jeugdwet of via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Driestroom in Contact kan je verder op weg helpen als je hier vragen over hebt.