8,4

Op basis van 36 reviews36 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Homepage

(ABA) Applied Behavior Analysis bij Driestroom

2024-04-18

In Trouw, NPORadio1 en op NOS.nl is er uitgebreide aandacht voor Applied Behavior Analysis (ABA). In een online petitie pleiten ouders voor een verbod op een behandeling voor kinderen met autisme. Het gaat om de zogeheten ABA- therapie. Een van de initiatiefnemers is het LBVSO, de belangenorganisatie van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Zij ontving afgelopen jaar 450 klachten van ouders en kinderen over de behandeling.

Het Kenniscentrum Verstandelijk Gehandicaptenzorg heeft hier inmiddels op gereageerd in een artikel.

Begin 2023 ontving het LBVSO (Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs) uiteenlopende klachten over ABA, variërend van lichamelijk straffen van kinderen tot het ervaren van mentale klachten na de behandeling. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hier onderzoek naar gedaan door het Nederlands Autisme Register, een onderdeel van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek gaat over de ervaringen met ABA bij autistische volwassenen, ouders en zorgverleners. Deze ervaringen werden verzameld via focusgroepen (groepsbesprekingen) en vragenlijsten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn te vinden in dit rapport.

Applied Behavior Analysis (ABA)

Er is groot verschil tussen behavior management, waarbij de ABA-principes worden ingezet om een persoon zo ’normaal’ mogelijk te laten functioneren. En function based treatment, waarbij gekeken wordt naar de behoefte achter het gedrag, naar de behoefte van de persoon. Een (ethisch) verkeerde inzet van ABA-principes met als doel autisme-kenmerken te maskeren wijzen wij als organisatie af. De inzet van dwang en/of straf vinden wij ontoelaatbaar.

Driestroom is er voor mensen met een ondersteuningsvraag bij het realiseren van alledaags geluk. Alledaags geluk ontstaat als je de dingen doet die bij jou passen. Als je je kunt ontwikkelen. En waarbij je jouw talenten kunt gebruiken. Ook is het belangrijk dat je op plekken komt waar je je fijn voelt en omringd bent met mensen die voor jou belangrijk zijn.

Alledaags geluk ziet er voor iedereen anders uit. We kijken naar wat iemands leven betekenisvol maakt en wat daarvoor nodig is. Driestroom gelooft in zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij op eigen niveau en in eigen tempo.

Wat doen we bij Driestroom met ABA-principes binnen Function Based Treatment?

Binnen Driestroom bieden we behandeling aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand en autisme in de leeftijd van 3 tot ongeveer 8 jaar. We maken gebruik van de ABA-principes binnen onze function based treatment. Function based treatment wil zeggen dat we kijken naar de behoefte achter gedrag. Vanuit die behoefte gaan we in samenwerking met ouders, behandelaren, leerkrachten en standaard met andere zorgdisciplines -en organisaties kijken hoe we aan de behoefte van het kind kunnen voldoen.

Waarom doet een kind wat hij doet en welke (ontbrekende) behoefte of vaardigheid ligt daarachter. Bijvoorbeeld onvermogen om te kunnen communiceren. Dan gaan wij in overleg met de logopedie om te kijken hoe we dit kind op het gebied van communicatie kunnen helpen zich te uiten. Welke vaardigheden kan een kind nog leren, zodat wederzijds begrip ontstaat tussen het kind en zijn omgeving. Bij vaardigheden kan je denken aan de inzet van een woord, gebaar of visuele ondersteuning als PECS om, om een gewenst item te vragen,
in plaats van ergens op te klimmen, of iets uit de handen van een ander trekken om zelf iets gewenst te verkrijgen.

Belang van kwaliteit

Om kwaliteit van behandeling te kunnen garanderen en maatwerk voor de kinderen te bieden, worden onze professionals opgeleid. Zij hebben naast hun SKJ-registratie ook de registratie binnen de BACB (Behavior Analyst Certification Board) of QABA (Qualified Applied Behavior Analysis Credentialing Board). Een registratie waarborgt onder andere supervisie, ethiek, intervisie en nascholing.

Heeft u nog vragen over ABA binnen Driestroom dan kunt u contact opnemen met;
Nanda de Vries, woordvoerder Driestroom, communicatie@driestroom.nl