9,2

Op basis van 32 reviews32 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Begeleiding en behandeling van jouw kind

Discrete Trial Teaching

Als je kind autisme heeft, dan kan hulp bij het aanleren van nieuwe vaardigheden bijdragen aan de ontwikkeling van je kind.

Hulp voor jouw kind met autisme

Als je kind autisme heeft, kunnen communicatie en sociale omgangsvormen struikelblokken zijn. Met behulp van Discrete Trial Teaching (DTT) stimuleren we de ontwikkeling van je kind en werken we aan het (probleem)gedrag van je kind. DTT is een intensieve vorm van gedragstherapie.

We helpen je kind om beter in groepsverband te functioneren en meer plezier te beleven aan de omgang met anderen.

Hoe ziet de training eruit?

DTT is een intensieve een-op-een training van 5 tot 15 uur per week. Je kind krijgt de training van trainers, groepsleiders én van jou als ouder, die geschoold zijn in de principes van DTT. In de training leren we je kind nieuwe vaardigheden aan. In kleine stapjes en op een leuke manier. Herhaling en oefening zijn hierbij uitgangspunt.

Ontwikkeling op verschillende gebieden

We besteden aandacht aan verschillende ontwikkelingsgebieden:

 • Communicatie en taal
 • Socialisatie
 • Imitatie
 • Spel
 • Zelfredzaamheid
 • Schoolse vaardigheden
 • Gedrag
 • Dagelijks functioneren

Het trainingsprogramma

Samen met jou en de groepsleiding stellen we een trainingsprogramma op voor jouw kind. De training starten we in een prikkelarme ruimte. We werken met verschillende materialen en instructies. Wanneer je kind een vaardigheid zelfstandig uit kan voeren, oefenen we deze in verschillende situaties, verschillende omgevingen en met meerdere mensen. Zo zorgen we ervoor dat je kind de vaardigheden ook na de training en in het dagelijks leven op verschillende plekken kan blijven uitvoeren.

Het behandeltraject duurt maximaal 2 jaar.

Jouw rol als ouder

Als ouder kun je een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jouw kind. We betrekken je daarom actief bij de DTT-training van je kind en geven je praktische handvatten om met het probleemgedrag van je kind om te gaan. Je kunt zo je kind thuis ook helpen om de aangeleerde vaardigheden toe te passen in dagelijkse situaties.

We helpen je in de ontwikkeling van jouw kind

Eens per maand overleggen we met elkaar en bespreken dan het volgende:

 • Welke oefeningen lopen goed en welke juist niet?
 • Waar loop je thuis tegenaan?
 • Zijn er nieuwe doelen waar we aan kunnen werken?
 • Hoe passen we het trainingsprogramma aan?