8,4

Op basis van 36 reviews36 reviews op Zorgkaart Nederland

menu
Begeleiding en behandeling voor jongeren

Theraplay

De relatie tussen jou en je kind ontwikkelt altijd. Soms zijn er dingen die spanning geven in de relatie. Je kind is bijvoorbeeld regelmatig boos, of kan angstig of claimend zijn. Of je kind laat ander gedrag zien na een traumatische gebeurtenis of een (echt)scheiding. Ook kan er sprake zijn van een andere ontwikkeling (denk aan autisme, ADHD of een verstandelijke beperking), waardoor het moeilijk kan zijn elkaar goed te begrijpen. Theraplay kan dan uitkomst bieden.

Hoe werken we?

We werken op een speelse en plezierige manier samen met jou en je kind aan het versterken van de relatie. De therapeut kijkt samen met jou hoe gedragsverandering bij je kind kan ontstaan en bespreekt met jou doelen voor de behandeling.

Voor kinderen is spel een middel is om zich te uiten, gevoelens te delen en contact te maken. Daarom gebruiken we speelse activiteiten om het onderlinge contact te verbeteren en meer invloed uit te kunnen oefenen op het gedrag van je kind. Het mooie van Theraplay is dat je als ouder(s) volledig betrokken bent bij de behandeling.

Samen met de therapeut oefen je vaardigheden in het samenzijn en spelen met je kind.

Waarmee kan Theraplay helpen?

Theraplay verbetert het gedrag van je kind en het emotionele welbevinden door jullie ouder-kind relatie te versterken. Je krijgt meer zicht op het emotionele functioneren van je kind. En je krijgt tijdens de therapie direct praktische handvatten hoe je bij je kind kan aansluiten en op je kind af kan stemmen.

Voor wie?

Theraplay is een behandelmethode voor gezinnen met zeer jonge kinderen tot kinderen in de puberleeftijd. Theraplay is er voor allerlei gezinnen: biologische gezinnen, adoptiegezinnen en pleeggezinnen.

Hoe lang duurt een behandeltraject?

De duur van een behandeltraject hangt af van de doelen van de behandeling en de voortgang. De Theraplaysessies vinden wekelijks plaats en het aantal ligt ongeveer tussen 6 en 20 speelsessies.